Školka přidala do svého vzdělávacího programu mezigenerační soužití

Výchovu k mezigeneračnímu soužití, úctě a respektu ke stáří, kterou zhruba před rokem zahájila českobudějovická Mateřská škola Větrná pravidelným setkáváním dětí s obyvateli sousedního Domova pro seniory Máj, přidala škola již napevno do svého vzdělávacího programu. Jako první mateřská škola v Českých Budějovicích se navíc aktivně zapojila do projektu mezigeneračních setkávání obecně prospěšné společnosti Mezi námi.

„Aktivní zapojení do programu Povídej zmíněného projektu obecně prospěšné společnosti Mezi námi, které by mělo vyústit v získání značky Mezigeneračně, chápeme jako potvrzení toho, že výchovu v oblasti mezigeneračních vztahů pouze nedeklarujeme, ale skutečně realizujeme,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková. V rámci nového výchovného programu školky se mají děti naučit lépe komunikovat s touto zcela věkově odlišnou společenskou skupinou.

„V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj životní elán, bezprostřednost a úsměvy. A je na nás, ostatních generacích, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat. Bohužel ne všude je to možné přirozeně, protože vlastní babičky už třeba nejsou, nebo jsou, ale daleko. A tak tam je potřeba trošku pomoci. Tak, jak to dělají například v našich partnerských školkách a domovech pro seniory,“ uvádí k projektu na stránkách společnosti její ředitelka Kateřina Jirglová.

Subjekty zapojené do projektu mohou po splnění konkrétních podmínek získat oprávnění užívat značku Mezigeneračně. Ta je pak jednak oceněním práce a vynaložené energii v oblasti rozvoje a kvality mezigeneračního soužití, ale znamená také prestiž a výjimečnost pro účastníky jedinečného dlouhodobého projektu napomáhajícímu sbližování generací.

Pro získání oprávnění k užívání značky Mezigeneračně musí být školské nebo seniorské zařízení zapojeno do programu Povídej, a to realizací nejméně sedmi mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců a spolupracovat s koordinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit.

„Spolupráci s Domovem pro seniory Máj jsme navázali loni v prosinci, kdy jeho obyvatele navštívily děti ze třídy U Včeliček. Šlo o společné zpívání vánočních koled a zdobení perníčků. Další návštěva, tentokrát třídy U Ježečků, se uskutečnila letos 10. dubna. A od té doby spolupracujeme pravidelně,“ poznamenala zástupkyně ředitelky Mateřské školy Větrná Jana Vostoupalová, která je současně jednou z koordinátorek mezigeneračních aktivit školky.

Do programu Povídej je v ČR již zapojena více než stovka školských a seniorských zařízení. Na jihu Čech jsou mezi nimi Základní škola Bechyně, Mateřská škola Kytička a Domov s pečovatelskou službou Milevsko, Mateřská škola v Krumlovské ulici v Prachaticích a prachatický Domov seniorů Mistra Křišťana. Jedinými držiteli značky Mezigeneračně na jihu Čech jsou ovšem zatím pouze spolupracující Mateřská škola Jahůdka Bechyně a Domov pro seniory Bechyně. Podle údajů www.mezigeneracne.cz má v současné právo k jejímu užití v celé ČR 39 zařízení, vesměs mateřských škol a seniorských domovů různého typu.

„Prarodiče, tedy babičky a dědečkové, už bohužel léta nefungují v rodinách tak, jak bývalo zvykem. A to přesto, že historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně velmi přínosný. Zejména proto máme zájem na tom, aby se nevytrácela přirozená generační vazba mezi dětmi a seniory,“ konstatovala Vostoupalová.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění moderních metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při svých aktivitách vychází z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ). Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci společného projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“, podpořeného EU v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“, připravuje bezplatně učitelky mateřských škol v celém jihočeském regionu na specifika péče o dvouleté děti. (tz)

Foto MŠ Větrná

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *