ŠKODALAND RACE – JUNIOR už zítra prověří fyzičku i psychiku dětí

Nabídnout juniorům náročný závod, který prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost při překonávání překážet s různou obtížností. To je cílem nedělního běžeckého závodu ŠKODALAND RACE – JUNIOR. Běží se po vyznačené trase v nerovnoměrném terénu, který je doplněný překážkami. Vlivem povětrnostních podmínek může být jeho náročnost na zdolání vyšší, ale to je vlastně účelem celé akce. Závod bude probíhat ve volnočasovém areálu ŠKODALAND u Borské přehrady na území MO Plzeň 3.

Cílem akce je odtrhnout děti od počítačů, herních konzolí, mobilních telefonů a fyzicky je zapojit do dění kolem sebe. Smyslem akce je také propojení rodičů s dětmi při překonávání jednotlivých překážek. Koordinací a spoluprací dosáhnout cíle. Akce bude zaměřena na věkovou kategorii dětí od 4 do 13 let a rozdělena do jednotlivých kategorií. Je určena rodinám s dětmi i volně příchozím návštěvníkům a fandům bez vybírání vstupného. Jednotlivý soutěžící se musí registrovat na níže uvedené portálu. Na akci se předpokládá účast 400-700 soutěžících dětí, čemuž bude přizpůsobeno organizační zajištění včetně dostačující propagace akce.

Akce se bude konat v neděli 12. 6. 2022 od 11 do 17 hodin v prostorách areálu ŠKODALAND. Skládat se bude ze dvou částí – ta hlavní představuje samotný závod a vedlejší pak doprovodný program formou soutěží, různých vystoupení a dalších zábavných nabídek

Informace k závodu
V areálu ŠKODALAND,V Lukách 2976/73; GPS 49.7152981N , 13.3553486E bude zajištěno zázemí pro účastníky závodu: parkování, mycí zóna, mobilní WC, občerstvení, lékařská služba.

Trasa závodu
Start je v prostoru zatravněné plochy u bývalého kempu. Soutěžící vyběhnou směrem na Valchu, budou překonávat připravené překážky, až se dostanou těsně k Borské přehradě. Poběží podél břehu a u jezírka se stočí doprava. Při postupném překonávání dalších překážek se vrátí do prostoru startu a cíle celého závodu. U mladších závodníků je samozřejmě možné, aby závod absolvovali v doprovodu rodiče. Během závodu bude obsluha u jednotlivých překážek pomáhat soutěžícím, nebo je instruovat, jak překážku překonat. V případě, že závodník nebude schopen překážku překonat, musí absolvovat tzv. handicapový trest – kliky, dřepy, sklapovačky….. Tyto se budou lišit na jednotlivých stanovištích podle obtížnosti dané překážky. Po splnění úkonu může soutěžící pokračovat v závodu. Na závodníky čeká trasa, která bude vyznačena páskou v celé délce, pro lepší orientaci v terénu. Na trati je celkem 15 překážek různého stupně obtížnosti, které jistě prověří fyzickou i psychickou odolnost jednotlivých závodníků. Celková délka trati, kterou musí závodníci urazit je 1100m.V závislosti na počasí budou závodníci kropeni vodou. V areálu ŠKODALANDU bude zajištěna zdravotnická služba po celou dobu závodu.

Registrace přes web závodu
Zákonný zástupce každého závodníka provede registraci do závodu buď pomocí webové stránky závodu nebo na místě. Při registraci přes web získá závodník veškeré bonusy od partnerů a pořadatele závodu. Při registraci na místě, pouze medaili v cíli závodu. Při registraci přes web vyplní zákonný zástupce základní údaje a podle věku juniora zvolí kategorii, ve které poběží. Po uhrazení startovného na účet organizátora závodu, přijde obratem potvrzovací e.mail s informací, ve které kategorii a v jakém čase startuje.

Registrace na místě 
Před samotným závodem musí každý účastník (zákonný zástupce) provést registraci v areálu ŠKODALAND. Registraci bude možné provádět nejpozději jednu hodinu před startem kategorie, ve které je závodník přihlášen. Na pozdější registrace nebude brán zřetel. Při registraci je potřeba mít sebou vytisknuté, vyplněné a podepsané soutěžní podmínky, především souhlas zákonného zástupce. Na základě předání těchto dokumentů, získá závodník startovní číslo, pod kterým bude identifikován. Všechny potřebné dokumenty jsou k dispozici na webu závodu.

Startovní vlna
Startovat se bude v tzv. vlnách. Jednotlivé kategorie budou na trasu vpouštěny v intervalu 15-20 min podle tempa a schopností jednotlivých kategorií. Počet závodníků v každé vlně určuje startér závodu a může se v jednotlivých kategoriích lišit.
Kategorie: 4-5 let , 6-7 let , 8-9 let , 10-11 let , 12-13 let

Vybavení
Jelikož závod bude probíhat v nerovném terénu za jakéhokoliv počasí ( vedro,déšť) doporučujeme závodníkům pevnou běžeckou obuv. Při samotném závodu se účastníci zcela jistě ušpiní a namočí, proto je vhodné mít sebou náhradní oblečení.

Zdroj: ÚMO Plzeň 3

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *