Pěší dálková trasa sv. Vintíře v Plzeňském kraji

Unikněme ze stereotypu všedních dní do lůna přírody, kde blahodárně působí na naše smysly šum a vůně lesů, zpěv ptactva a slunce. Vydejme se Plzeňským krajem po pěší dálkové poutní stezce sv. Vintíře, jež nás provede významnými a nádhernými místy regionu. Jdoucí ve vintířově šlépějích poznáme krásy zdejší lesnaté a mírně kopcovité krajiny. Cesta nabízející místa k rozjímání a duševní očistě se vine bavorským příhraničím a propojuje tak Čechy a Bavorsko. Vintíř zde, kudy stezka vede, působil na přelomu 10. a 11. století a také zde zemřel.

Středověký poustevník Gunther-Vintíř byl výjimečnou osobností. Byl šlechtic, v mládí požitkář, diplomat, později benediktinský mnich, misionář, kolonizátor, stavitel cest a mostů, budovatel klášterů, nositel česko-německého sblížení, asketa a světec. Druhou polovinu svého života prožil právě ve zdejších šumavských hvozdech, kde šířil křesťanství, kolonizoval toto liduprázdné území a klestil cestu dnešní poutní stezky.

Vintířova stezka je rozdělena do 9 jednodenních etap v průměrné délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou v Německu, 1 etapa vedoucí přes hranici je společná a 5 etap vede v Čechách. Dnes Plzeňský kraj spolu s bavorskými partnery tuto historickou cestu, která je jednou z propojovacích cest sítě Zlaté stezky, znovu proznačil. Pro začátek jednotlivých etap jsou vybrána nástupní místa poskytující plnou turistickou vybavenost od dopravní dostupnosti, možnosti parkovacích míst, informačních center, obchodů s potravinami až po nabídku stravovacích a ubytovacích zařízení.

Na německé straně je proznačena část vycházející z kláštera Niederalteich odkud k nám Vintíř přišel. V Plzeňském kraji je obnovoven úsek napojující se na německou část stezky od hraničního přechodu Gsenget. Trasa na území plzeňského regionu využívá značené stezky Klubu českých turistů a vede přes Prášily, Dobrou Vodu, Annín, Hartmanice, Sušici a Horažďovice. Odtud je cesta vedena až do Blatné v Jižních Čechách. Stezka zavede poutníky v Plzeňském kraji např. na horu Březník, kde měl Vintíř poustevnu nebo do Dobré Vody, kde se nachází Vintířova studánka se zázračnou vodou a vedle ní se skví kostel sv. Vintíře. V tomto kostele se nalézá naprosto unikátní skleněný oltář.

Na poutní stezce budou symbolická místa určena pro duchovní relaxaci, panely s informacemi popisující dějinné zajímavosti. Na stezce je vysázen historický druh jabloně coby charakteristický strom sv. Vintíře odkazující k jeho snahám o kolonizaci a zkulturnění regionu. Na české straně nás trasou provede kolem hradů, zámků, kostelů, kapliček a studánek 6 vyznačených jednodenních pěších okruhů. Okruhy začínají i končí ve stejném bodě a přímo vybízejí k jednodennímu rodinnému výletu.

Pro rodiny s dětmi je na stezce vytvořeno šest okruhů. Tři z těchto okruhů jsou doplněny dětskými herními prvky, které zejména menším dětem přinesou vítané rozptýlení. Pokud jsou děti a jejich rodiče příznivci moderních technologií, mohou si pro čtyři okruhy pomocí chytrých telefonů stáhnout aplikaci Skryté příběhy a zábavnou formou objevovat příběhy ukryté v krajině – k poznání vybízí Kmotr v kápi nebo třeba Český Achilles.

Podrobné informace o Vintířově stezce a virtuální prohlídky turistických cílů na trase naleznete na www.turisturaj.cz a připravuje se i vydání propagačních materiálů a map.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *