Národní park Šumava zpřístupní dosud zakázané kouty šumavské přírody

Máte rádi šumavskou přírodu a jste v Národním parku Šumava častými hosty? Pokud ano, určitě oceníte, že Správa Národního parku Šumava připravuje otevření míst, která byla doposud turistům nepřístupná. Jedná se například o vrchol Antýglu, Žďárské slatě anebo dosud uzavřenou lokalitu mezi Kvildou a Strážným. Podrobně o tom informuje portál Kudy z nudy.

Národní park Šumava letos upravuje klidová území na Šumavě. Rada národního parku schválila jejich novou podobu, která zmenšuje rozlohu těchto území o 1,4 %. Ochrana vzácných druhů zvířat se tím nesníží a turisté se podívají do řady dosud nepřístupných lokalit. Rozhodnutí ještě musí posvětit ministerstvo životního prostředí. Díky tomu by se už brzy mohli lidé legálně podívat na více než 3000 hektarů území, která budou po vyhlášení klidových území nově zpřístupněna. S novým návrhem se zároveň zvyšuje podíl proznačených nebo vyhrazených cest.

Jedná se například o Žďárské slatě a Častou. Tato místa se turistům otevřou poprvé za dobu existence Národního parku Šumava. Prakticky bez omezení bude možné vstoupit na velké území mezi Kvildou a Strážným. V této části národního parku bude jen několik časově omezených maloplošných klidových území, aby turistický ruch neohrožoval třeba tok tetřívka. Po malou část roku se zde proto bude moci chodit jen po vyznačených cestách. Mezi další zpřístupněné oblasti budou patřit například také Žďárské slatě a též vrchol Antýglu. Návštěvníkům se otevře i možnost objevovat krásy severní části Stožecké skály, kam je v současnosti zakázaný vstup po celý rok. Území se bude nově chránit pouze v případě hnízdění sokola stěhovavého.

Do doby, než budou nová klidová území vyhlášena Ministerstvem životního prostředí, jsou stále platná ta stávající včetně území s omezeným stupem, které je platné od října roku 2023.

Klidová území a ochrana zvířat
Klidová území jsou opatřením, kterým se na území národních parků reguluje pohyb návštěvníků. Tato regulace je nutná především s ohledem na ochranu vzácných a citlivých druhů živočichů. Cílem je zajistit ochranu nerušeného vývoje populací ohrožených vyhynutím v jejich přirozených biotopech, umožnit jejich nerušenou reprodukci, sběr potravy a zimování. Rozloha klidových území, které v podstatě kopírují 135 ostrůvků bývalých prvních zón, činí 19 %. Zmiňovaná úprava snižuje jejich velikost na zhruba 17,6 %.

Klidová území upravují souznění mezi stálými obyvateli Šumavy, kteří potřebují alespoň minimální prostor pro svůj život a návštěvníky, kterých je rok od roku stále více. Slaďují a propojují turistickou infrastrukturou s jádrovým územím sousedního Národního parku Bavorský lesa a zvyšují šanci na otevření průchodu Luzenským údolím k Modrému sloupu. Nová klidová území budou mít jednoznačně pozitivní vliv na život ohrožených druhů a současně podpoří turistický ruch a nově jej usměrní do nových, dosud neobjevených částí národního parku.

Na Šumavě stále přežívají živočišné druhy jako tetřev a tetřívek, je potřeba chránit lovecká teritoria rysích matek, která tu úspěšně vyvádí mláďata. K těmto ohroženým druhům zvířat se během 30 let přidaly i další, které potřebují ochranu a kterým se na území Šumavy daří – například perlorodka a sokol. Nezbytné je také chránit několik populací obratlovců, rašelinné biotopy a biotopy ledovcových jezer před zničením sešlapáním a erozí.
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *