Rozšířením Roudenského kanalizačního sběrače končí STOP stav v části Severního předměstí

Plzeňská vodárna dokončila rekonstrukci a zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače za téměř 100 milionů korun. Jedná se o 412 metrů dlouhý úsek pod areálem FN Lochotín. Společně s dokončenou Retenční nádrží Vinice umožní v budoucnu odvodnění severozápadního okruhu, napojení odpadních vod na kanalizační systém v oblasti ulice Na Chmelnicích a zároveň je připraven na napojení odkanalizování dostavby Fakultní nemocnice Lochotín.

„Dokončení a zprovoznění Roudenského kanalizačního sběrače a Retenční nádrže Vinice neumožní pouze napojení severozápadního okruhu, ale umožní rozvoj severozápadní části Severního předměstí, kde byl doposud vyhlášen STOP stav kvůli nedostačující kapacitě kanalizačních stok,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň a.s. Jiří Kozohorský.

Roudenský kanalizační sběrač je jedním z páteřních sběračů, který odvádí odpadní vody ze sídliště Vinice, z území kolem Kotíkovské ulice a z oblasti okolo bývalé výpadovky na Karlovy Vary. Jeho rekonstrukce a posílení kapacity vyřeší problémy s přetěžovanou kanalizační sítí v oblasti Vinic a Sylvánu v době srážkových událostí. Po posílení sběrače bude možné realizovat napojení pro uvažované rozšíření Plzně.
Úsek Roudenského sběrače se rekonstruoval v délce 412 metrů a v hloubce v rozmezí čtyř až deseti metrů mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká. Profil sběrače je ze železobetonových rámových propustí 1600 x 2100 mm, pro jejichž zabudování použil zhotovitel speciální jeřábovou techniku. Záporové pažení bylo potřeba osadit do hloubky 12 metrů.

Zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače úzce souvisí se stavbou Retenční nádrže Vinice, která dokáže zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů.

Zdroj: Vodárna Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *