Rekonstrukce Slovanské ulice skončí 30. listopadu. Plot má zmizet do 15. září

Práce na opravě Slovanské ulice budou kompletně dokončeny nejdéle v  sobotu 30.  listopadu. O dva týdny dříve, 16. listopadu, se zcela otevře Slovanská ulice v  úseku Částkova – Malostranská ve směru z  centra. Do 30. listopadu budou probíhat dokončovací práce na tramvajové trati v  částečné uzavírce v  úseku Sladkovská – Malostranská. Rekonstrukce krytu vozovky v  úseku Sladkovského – Malostranská ve směru do centra města pak proběhne na jaře 2020 a vyžádá si částečnou uzavírku.

„Délka provádění prací byla stanovena dle smluvního harmonogramu na 394 dnů, přičemž převzetí staveniště proběhlo 4. ledna 2019 a smluvní termín dokončení prací byl stanoven na 4. února 2020. V  rámci rekonstrukce došlo k  obnově krytu vozovky, rekonstrukci kanalizace, vodovodu a repanelizace tramvajové trati směrem do centru v  úseku od náměstí Milady Horákové po ulici Sladkovského a ve směru z  centra od ulice Částkova po náměstí Milady Horákové,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Na opravě Slovanské ulice se podíleli investoři Správa veřejného statku města Plzně, která zajišťovala rekonstrukci tramvajové trati, trolejového vedení a doplnění ukolejnění detekce světelného signalizačního zařízení, Vodárna Plzeň, jež provedla úpravy vodovodních armatur a sanaci kanalizace a Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které zajišťuje celoplošnou úpravu krytu vozovky.

Do 15. září bude hotové kompletní vozovkové souvrství v  úseku Sladkovského – Částkova směrem z  centra a bude odstraněno veškeré dočasné dopravní značení a oplocení. O den později začne úplná uzavírka Slovanské ulice v  úseku Částkova – Malostranská. Ta skončí 15. listopadu,“ uvedl ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.

Do 30. září bude dokončena výměna aktivní zóny komunikace v  úseku Částkova – Malostranská a tramvajová doprava bude převedena na kolej směrem z  centra a kolej do centra bude uzavřena. Zahájí se rekonstrukce tramvajové trati směrem do centra v  úseku Částkova – Malostranská, přičemž v  první polovině října bude uzavřen jízdní pruh směr do centra v  úseku Sladkovského – Částkova. Zde budou práce na rekonstrukci tramvajové trati pokračovat v částečné uzavírce komunikace, kdy bude doprava vedena obousměrně po nové komunikaci a tramvajové trati tak jako v první fázi. Na rozdíl od první fáze zde nebudou výkopy pro vodovod a kanalizaci, proto nebude v celém úseku osazeno vysoké oplocení. Doprava bude pouze převedena pomocí dopravního značení,“ doplnila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Dne 16. listopadu bude zcela otevřena Slovanská ulice v  úseku Částkova – Malostranská ve směru z  centra a budou pokračovat dokončovací práce na tramvajové trati v  částečné uzavírce v  úseku Sladkovského – Malostranská, kde práce kompletně skončí 30. listopadu.

Rekonstrukce krytu vozovky v úseku Sladkovského – Malostranská směr do centra pak proběhnou na jaře 2020 za částečné uzavírky. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *