Plzeň připravila jednoduché formuláře, jak si požádat o pomoc v rámci Plzeňské protikoronavirové dvanáctky

Plzeň připravila jednoduché formuláře ke svému programu Plzeňské protikoronavirové dvanáctky. Podnikatelé, občané i příjemci dotací je velmi rychle a snadno vyplní na webu města a poté odešlou ke zpracování úředníkům Magistrátu města Plzně. Pomocí formulářů mohou podnikatelé žádat například o odpuštění nájemného či slevu na nájemném v městských objektech, občané o splátkový kalendář, snížení i odpuštění nájemného za městský byt, neziskové organizace i další subjekty pak o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města. Formuláře i detailní informace jsou na: https://www.plzen.eu/plzenska-12/plzenska-12.aspx#.

Formuláře jsou připraveny tak, aby se v nich lidé při vyplňování neztráceli. Naopak zadají skutečně jen to nutné, zadání je jasné, formuláře jednoduché a snadno pochopitelné. Balíčkem 12 opatření chceme mírnit negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské organizace, existenčně ohrožené sportovní kluby, kulturní organizace a další subjekty. Nechceme nechat nikoho v našem městě v existenčních potížích,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa, který měl přípravu opatření na starost, jimi město myslí jak na podnikatele, tak na občany žijící v Plzni, tedy na všechny skupiny. „Opatřeními chceme plošně postihnout maximum toho, jak pomoci lidem mírnit současnou situaci. Cílem je maximálně zjednodušit konkrétní opatření bez zbytečné byrokracie. Případy, které se nám nepodařilo balíčkem obsáhnout, budeme řešit individuálně,“ vysvětlil David Šlouf.

Plzeň v souvislosti s krizí očekává výpadek příjmů ve výši 500 až 600 milionů korun, přičemž přímé náklady spojené s tlumením krize při nouzovém stavu odhaduje na 250 milionů korun. „Výše uvedené saldo pokryjeme z fondů města Plzně, z dividendy od Plzeňské teplárenské a z přebytku rozpočtu za rok 2019. A to tak, abychom nemuseli dramaticky škrtat ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 a abychom zachovali finanční prostředky alokované u jednotlivých správců rozpočtu, tedy aby správa a údržba infrastruktury a městských nemovitostí v Plzni zůstala zachována v plánovaném rozsahu,“ doplnil David Šlouf.

Balíček opatření radní konzultoval s vedením Hospodářské komory Plzeňského kraje, která jej vnímá pozitivně, současně byl projednán se starosty městských obvodů.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *