Na hrady a zámky pohodlněji s Klíčem k památkám

Pohodlné plánování výletů na míru, podle zájmů a potřeb každého návštěvníka, a zároveň symbolické otevření nejcennějších památek mladé, „elektronické“ generaci – to je cílem Klíče k památkám, webové a mobilní aplikace, kterou v rámci stejnojmenného projektu připravuje ministerstvo kultury spolu s Národním památkovým ústavem. Po svém spuštění v prosinci 2015 přinese svým uživatelům přehledně strukturované informace o otevírací době památek, cenách vstupného, kulturních akcích a dalších aktualitách ze života památek, ale také inovovanou podobu oblíbeného věrnostního programu a další výhody.

Projekt ministerstva kultury (jako žadatele), Národního památkového ústavu (jako spolupracujícího subjektu) a Asociace majitelů hradů a zámků (jako partnera projektu) s názvem Klíč k památkám byl podpořen dotací z Integrovaného operačního programu (IOP) s celkovými způsobilými výdaji 31 967 500 Kč; jeho realizace byla zahájena 1. listopadu 2011, ukončen bude na konci tohoto roku.

 

„Klíč k památkám zajistí nejvýznamnějším památkovým objektům – hradům, zámkům i dalším památkám zpřístupněným veřejnosti – prezentaci a propagaci, jaké odpovídají potřebám dnešní doby a standardům nastupující „elektronické“ generace. Umožní návštěvníkům rychle a efektivně vyhledat informace, případně flexibilně reagovat na aktuální situaci, a zároveň usnadní využití věrnostního programu a nabídne slevy pro školní výlety,“ vysvětluje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Některé památky budou moci díky aplikaci nabídnout návštěvníkům také on-line rezervace prohlídek a elektronický nákup vstupenek.

Základním výstupem projektu je aplikace a webová stránka www.klickpamatkam.cz. Nový webový portál a mobilní aplikace v šesti jazykových mutacích s kultivovaným vizuálem a intuitivně srozumitelnými piktogramy zaručuje v počítači, tabletu i mobilu snadnou orientaci v širokém nabídkovém spektru  památek nejen ve správě NPÚ, ale i soukromých vlastníků a dalších institucí a organizací pečujících o památky zpřístupněné veřejnosti. Filtrování podle geografické polohy umožňuje výběr cíle v závislosti na poloze uživatele, typu akcí, ale třeba také podle toho, zda je na památku umožněn vstup se zvířaty, je-li památka bezbariérová či vhodná pro děti. Selekce výletních cílů podle potřeb nebo zájmů návštěvníků umožňuje detailní naplánování průběhu výletu ještě před jeho začátkem, mobilní verze aplikace pak nabízí možnost flexibilně reagovat na případné změny a vyhledávat, co by návštěvníky v dojezdové vzdálenosti mohlo zajímat.

Ministr kultury Daniel Herman k úspěšnému završení uvádí: „Jsem velmi potěšen, že se spoluprací Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu podařilo novým webem a aplikací klickpamatkam.cz velmi efektivně zpřístupnit informace o historických objektech, ať již těch ve správě NPÚ či soukromém vlastnictví. Umožní návštěvníkovi intuitivně získat přehled nejen o informacích, které každá památka nabízí, ale jasně a přehledně představí i unikátnost historických entit, které jsou v objektech zachovány.“

 

Kmenovou součástí Klíče k památkám je významně inovovaná verze oblíbeného věrnostního programu NPÚ platného od roku 2011 na celém souboru veřejnosti přístupných památek v jeho správě. Princip věrnostního programu zůstane zachován – za pět zakoupených vstupenek návštěvníci získají šestý vstup na jakoukoliv památku zdarma a automaticky budou zařazeni do slosování o zajímavé věčné a zážitkové ceny. Vstupy budou nově zaznamenávány prostřednictvím unikátního QR kódu umístěného buď na doposud užívané zákaznické kartě, resp. „papírovém klíči“, nebo nově v tzv. „elektronickém klíči“, tj. elektronické verzi zákaznické karty vzniklé registrací uživatele v mobilní aplikaci klickpamatkam.cz. Zachována tak zůstane konzervativní „papírová“ varianta věrnostního programu, založená na sbírání razítek do prohlídkového pasu, ale program též formou „elektronického klíče“ nově vychází vstříc i stále rostoucímu počtu uživatelů dotykových mobilních zařízení.

Další novinkou, kterou Klíč k památkám přinese návštěvníkům hradů a zámků, bude speciální program pro podporu organizovaných školních výletů dětí z České republiky, ale také příhraničních oblastí sousedních států, tedy Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Účastníci předem ohlášených školních exkurzí ve věku do patnácti let získají po předložení „Klíče pro školy“ na pokladně do programu zapojené památky slevu 50 % ze vstupného platného pro tuto věkovou kategorii. Klíč pro školy má formu plastové karty opatřené unikátním QR kódem, platným pro konkrétní vzdělávací instituci.

Webový portál a aplikace Klíč k památkám jsou další z řady aktivit, jimiž se ministerstvo kultury a Národní památkový ústav snaží prezentovat veřejnosti kulturní dědictví a historické hodnoty České republiky; návštěvníkům domácím i zahraničním pak Klíč k památkám zprostředkuje komplexní nabídku památek Čech, Moravy a Slezska a napomůže jim tak docenit výjimečnost a jedinečnost souboru zachovaných historických objektů a pokladů, které jsou v nich uchovávány.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *