Benefiční koncert pro Klubíčko – plzeňské Divadlo pod lampou 27. října

V předvečer státního svátku, tedy 27. října se v plzeňském Divadle pod lampou uskuteční benefiční koncert na podporu předškolního vzdělávacího Programu včasné péče Klubíčko, realizovaného neziskovou organizací Ponton. Program včasné péče Klubíčko již od roku 1998 nabízí dětem ze sociálně znevýhodněných rodin města Plzně a okolí bezpečnou a bezplatnou alternativu systematického předškolního vzdělávání a podporu fungování rodiny, zejména rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte. V současné době je Klubíčko postaveno před výzvu v podobě rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zázemí, a právě proto se koná benefiční koncert.

„Kapacita Klubíčka je momentálně 17 dětí a sociální zázemí, které máme k dispozici je již značně nevyhovující. Po potřebných úpravách bychom nejen mohli dětem poskytnout větší komfort, ale mohli bychom případně dosáhnout i na dotace týkající se dětských skupin,“ říká Bc. Ivana Konášová, koordinátorka projektu. „S Klubíčkem je to z hlediska financování komplikované. Klubíčko není sociální službou, není ani registrovanou mateřskou školou, přesto je službou potřebnou, která v podstatě nahrazuje v systému školství chybějící článek. Dotace, kterých můžeme využívat, většinou vůbec nedovolují investice do rekonstrukce, proto zkoušíme sehnat prostředky jiným způsobem,“ vysvětluje ředitel organizace Jakub Václavů.

Cílem benefičního koncertu pro Klubíčko je nejen získat potřebné finance, ale také informovat veřejnost o problematice financování projektů v neziskových organizacích a samozřejmě ji i pobavit. Na akci vystoupí kapely Sebevrány, Faith is More a Rastafidli Orkestra, všechny bez nároku na honorář. Každý příchozí si také bude moct zakoupit placky vyrobené dětmi z Pontonu či si vytvořit vlastní originální placku. Veškeré finance získané během koncertu a prodejem vstupenek půjdou do veřejné sbírky.

Program včasné péče Klubíčko

Program nabízí sociálně slabým a znevýhodněným rodinám, matkám samoživitelkám, cizincům i rodinám migrujícím za prací dostupné předškolní vzdělávání bez nutnosti předchozího zápisu. Pvp Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči a zapojuje do celého procesu i rodiče dětí. Hlavním cílem je zvýšit rovné šance dětí při nástupu do prvních tříd.

Ponton, občanské sdružení, z.s.

Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *