Někdo vylil ropné látky do plzeňské kanalizace. Do Berounky se naštěstí nedostaly

Do kanalizace unikly ropné látky, jejich likvidace trvala dva dny. Do Berounky se díky včasnému zásahu pracovníků čistírny odpadních vod a hasičů nedostaly.

Větší množství látek ropného původu přiteklo ve středu 18. 11. 2020 do kanalizačního systému města Plzně. Hasiči a pracovníci čistírny odpadních vod (ČOV) je likvidovali ještě dnes, tedy v pátek 20. 11. 2020.

Ropných látek se zatím neznámý pachatel zbavil tak, že je nechal do kanalizace vytékat nebo je tam dokonce záměrně vylil. Prvních známek si obsluha ČOV v Jateční ulici všimla ve středu krátce po 14. hodině. Kromě zápachu byl důkazem především barevný film na hladině přitékající odpadní vody. Ropné látky byly okamžitě svedeny do retenčních nádrží a to kvůli ochraně čistírny a především proti možné kontaminaci řeky Berounky, do které by se mohly dostat. Obsluha ČOV ihned provedla další preventivní opatření a v přítokových žlabech na ČOV vytvořila systém norných stěn, před kterými se ropné látky hromadily. Na těchto místech byl poté aplikován sorpční materiál s cílem škodliviny navázat a posléze z hladiny manuálně odstranit.

Havárie byla ohlášena České inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, Odboru životního prostředí Plzeňského kraje a o součinnost požádala Vodárna Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Hasiči pokračovali během čtvrtka v instalaci sorpčního materiálu a odstraňování ropných látek. Poslední zbytky byly z hladiny odpadní vody v retenčních nádržích odstraněny během pátku.

Z odpadní vody bylo odstraněno téměř osm tisíc litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. Podrobně byl prověřován také kanalizační systém města Plzně s cílem nalézt místo, kde byly látky vypuštěny. Záležitost si převzala Policie České republiky.

Díky včasnému zásahu obsluhy ČOV Plzeň a pomoci ze strany HZS Plzeňského kraje naštěstí nedošlo k průniku až do řeky Berounky. Ropné látky jsou pro životní prostředí velmi nebezpečné a již vznik nesouvislé vrstvy na hladině vody znamená smrtelné nebezpečí pro vodní živočichy. Vrstva ropné látky totiž omezuje přístup kyslíku do vody a může navíc zalepovat dýchací orgány vodních živočichů. Ropné látky také omezují průběh samočistících procesů, které udržují v povrchové vodě životní rovnováhu.

Každý, kdo do kanalizačního systému vypouští odpady, které do ní nepatří, se vystavuje hrozbě pokuty nejen ze strany provozovatele kanalizace dle kanalizačního řádu, ale také ze strany České inspekce životního prostředí. V případě ohrožení a poškození životního prostředí riskuje pachatel trestní stíhání.

Kromě látek ropného původu do kanalizace nepatří ani staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy a další chemikálie. Do výlevky či do záchodové mísy nepatří ani jedlé tuky a oleje, zbytky jídel, případně odpady z kuchyňských drtičů. Velký problém v kanalizační síti mohou způsobit také hygienické potřeby, jako jsou kosmetické a odličovací vlhčené ubrousky, tampony, tyčinky na čištění uší atd. Vše, co do kanalizace nepatří, je uvedeno na stránkách VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Zdroj: Vodárna Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *