Ars poeticae nabídne poezii a divadlo bez hranic

Ars poeticae, umělecká přehlídka pro základní a střední školy Plzeňského kraje, je zpět. 16. ročník se bude konat 11. a 12. května 2015 v Plzni. Dvoudenní svátek poezie a divadla v cizích jazycích, který již podruhé přivítají prostory Gymnázia Františka Křižíka, bude letos jiný než v předchozích letech, a to doslova. Vůbec poprvé nese podtitul „Poezie bez hranic aneb Jsem jiný než vy, no a co?“

Účastníci přehlídky by měli mít toto poměrně široké téma na paměti. „Jelikož mají slova „hranice“ a „být jiný“ mnoho významů, necháme jejich výklad na originálním pojetí účastníků,“ doplňuje Václav Zelenka, organizátor akce. Letošníročník přináší změny, které mají akci posunout z klasické soutěže na přehlídku, ve které nepůjde jen o ceny. „Chceme studenty oceňovat za individuální výkony, inspirovat je k rozvoji svých jazykových schopností, spíše než je mezi sebou srovnávat,“ upřesňuje Daniela Trinerová, organizátorka přehlídky. „Naším záměrem je vybudovat přehlídku, která budepředevším o výměně zkušeností, vzájemné interakci a debatě mezi všemi zúčastněnými, studenty i pedagogy,“ dodává Václav Zelenka. Ten připomíná, že přihlášky mohou školy zasílat do 15. dubna. Účast je pro přihlášené školy zdarma.

Ars poeticae je přehlídka v interpretaci poezie a prózy, v dramatizaci, v uměleckém překladu a vlastní umělecké tvorbě v cizích jazycích. Účastníci volí mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou a španělštinou. „Základní myšlenkou je kreativně pracovat s cizím jazykem, motivovat k poznávání literárních děl jiných zemí a využívat dramatické techniky ve výuce,“ uvádí Václav Zelenka. „Učit se jazyk na základě skutečných, neupravovaných textů v případě přednesu a identifikací se s rolí v případě dramatizace není jen zábavné, ale také velmi účinné. Jedná se o jednu z metod moderní výuky jazyka,“ vysvětluje Daniela Trinerová. Loni se přehlídky zúčastnilo více než 300 žáků a studentů základních a středních škol Plzeňského kraje.

Jednotlivé oblasti jsou rozděleny do dvou dnů. První den patří přednesu, překladu a vlastní tvorbě. Poezii k přednesu si účastníci vybírají sami. Texty básní k překladům jsou zadávány organizátorem přehlídky, součástí závěrečného hodnocení této kategorie jsou semináře k problematice uměleckého překladu. Druhý den má slovo divadlo. „Tato část přináší studentům a učitelům možnost propojení jazykových dovedností s dramatickými technikami,“ popisuje Daniela Trinerová. Nedílnou součástí setkání je vzájemná inspirace a zpětná vazba studentů i jejich učitelů.

U zrodu přehlídky stáli pracovníci Střediska volného času dětí a mládeže Plzeň, od kterého loni plzeňské gymnázium přebralo štafetu. Soutěž dlouhodobě probíhá s podporou Plzeňského kraje a města Plzně. Veškeré informace a přihláška k účasti včetně fotografií z minulého ročníku jsou k dispozici na webové stránce soutěže ars-poeticae.webnode.cz.  (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *