Plzeň chce zlepšit integraci Romů v regionu. Pomůže i s organizováním jejich akcí

Město Plzeň uzavře dohodu s Centrem pro komunitní práci, jejím smyslem je zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji. Centrum požádalo zároveň o podporu z Norských fondů v Programu lidská práva na projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji. 

„Cílem projektu je vznik Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, která bude fungovat jako konzultační orgán pro tvorbu a vyhodnocování veřejných politik v Plzeňském kraji,” uvedla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Důležitou součástí projektu je řešení problematiky bydlení. V rámci projektu má být rozvíjen, monitorován a evaluován systém zajišťování bydlení osobám v bytové nouzi (romským jednotlivcům a rodinám) na běžném realitním trhu. Dalšími součástmi projektu jsou realizace vzdělávacích akcí pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí i poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících v oblasti integrace Romů a realizace informační kampaně. Předpokládaný začátek projektu je 1. října 2021 a ukončení projektu je stanoveno na 30. duben 2024.

Zapojení města Plzně bude spočívat ve spolupráci na obsahové přípravě jednání platformy, účastí na jednáních a kooperací na medializaci výstupů z její činnosti (zveřejňování pozvánek na vzdělávací akce, případně i poskytnutím prostor pro jejich konání).

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto Pixabay

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *