Život je sladký. Nevěříte? Přijďte se podívat do muzea, kde je všechno podřízeno heslu „Cukráři jedou, perníky vezou“

 

Výstava Život je sladký „Cukráři jedou, perníky vezou“ je unikátním projektem národopisného oddělení Západočeského muzea v  Plzni a soukromého sběratele, vyučeného cukráře a nadšeného milovníka cukrářského řemesla pana Vladimíra Milta. V  současné době se jedná o první výstavu, věnující se historii cukrářského řemesla v  Plzni a na Plzeňsku.

Podkladem pro její zpracování se staly vzpomínky plzeňských cukrářů a cukrářek, hostů a zákazníků někdejších cukrářských provozů a dalších pamětníků. Výstava tak návštěvníkům nabízí pohled na cukrářské řemeslo na Plzeňsku takříkajíc „zevnitř“, což dokládá rovněž profesní zaměření jejího autora. Díky dlouholeté sběratelské práci a znalosti prostředí se Vladimíru Miltovi podařilo shromáždit v  ucelené podobě cenné doklady nejen z  podnikových archivů, ale také z  rodinných archivů či pozůstalostí, které doposud nebyly veřejně prezentovány.

Výstava pojednává o historických okolnostech vzniku cukrářství jako samostatného řemesla, které se postupně vydělilo ze společného cechu perníkářů, kobližníků, koláčníků či mandoletářů. Nemalá pozornost bude na výstavě věnována právě perníkářům, jejichž řemeslo do počátku 20. století téměř zaniklo a jejichž produkty byly postupně vytlačeny z  trhu výrobky cukrářskými. Pestrá a  bohatá ikonografie perníkářských forem bude na výstavě přiblížena prostřednictvím vybraných předmětů ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska.

Významná část výstavy bude věnována také cukrárnám v  Plzni a na širším Plzeňsku. K  těm nejvýznamnějším patřila cukrárna Arnošťa Šandy, cukrárna Vicovský, či cukrárna Corso. Bez povšimnutí nezůstanou ani významné plzeňské výrobny, ke kterým se svého času řadil provoz v  podniku Škoda – Gastro, či výrobny národního podniku Restaurace a jídelny (tzv. „Ráj). Návštěvníci budou moci shlédnout zařízení rekonstruované cukrářské dílny z  30. let 20. století a  seznámí se mnohými dobovými cukrářskými recepty.

V  pátek 1. 2. 2019 od 10.00 do 18.00 hodin budou moci všichni návštěvníci po celý den absolvovat prohlídku výstavou s  komentovaným výkladem jejího autora pana Vladimíra Milta. Zájemci o  komentovanou prohlídku se nemusí objednávat předem.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019 v  16.00 hodin ve výstavním sále Národopisného muzea Plzeňska, nám. Republiky 13, Plzeň. Od 1. února do 5. května bude otevřena úterý až neděle: 10.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin. (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *