Zdravé úterý ve Fakultní nemocnici Plzeň – tentokrát téma zdravý spánek

V rámci Mezinárodního dne zdravého spánku připravuje Fakultní nemocnice Plzeň pro návštěvníky našich stránek připravujeme pro návštěvníky webových stránek na úterý 24. března 2015 téma – Zdravý spánek, poruchy spánku.

Ve FN Plzeň se touto problematikou zabývá speciální laboratoř, tzv. Spánková laboratoř, která je součástí kliniky pneumologie a ftizeologie. Nejčastější diagnózou, se kterou se odborníci ve spánkové laboratoři setkávají, je obstrukční spánková apnoe. Podstatou tohoto onemocnění je opakované uzavírání dýchacích cest způsobující zástavy dechu během spánku (zástavy dechu mohou být různě dlouhé – od 10s třeba až 50s). Výsledkem může být špatné okysličení organismu, což významně zvyšuje riziko vzniku závažných chorob (vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, srdeční selhání, infarkt myokardu, náhlá příhoda srdeční, diabetes 2. typu, povšechná ateroskleróza).
Otázky, týkající se nejčastějších symptomů tohoto onemocnění a jak lze léčit i další možné poruchy spánku, mohou zájemci posílat v úterý 24. března 2015, tzv. Zdravé úterý, od 10,00 hod., vedoucí lékařka spánkové laboratoře MUDr. Krista Plicková bude odpovídat v naší online poradně (CHAT) od 13,00 – 15,00 hodin.

Gabriela Levorová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *