Zapomeňte na pravopis, oslavte s Den Dyslexie v Národní galerii!

Povznesme se nad gramatiku, nechme se vynést až k oblakům, abychom se osvobodili od pravopisu a byli svobodni v jiném vnímání! Oslavme tímto dyslexii jako dar na světově ojedinělém Dni Dyslexie. „Zapomeňte na pravopis, oslavte s námi Den Dyslexie!“
Workshopy s odborníky, vynálezci – tvůrci pomůcek a dys umělci přímo v prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

Pořádá nezisková organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem (www.dys.cz).

Místo a čas konání: 9. a 10. září 2015 od 10 do 19 hodin ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze (www.ngprague.cz).

Po celý den je pro návštěvníky akce zdarma.

DEN DYSLEXIE, který dosud neexistuje nikde ve světě, slaví jen děti v České republice.
Podařilo se nám, již tradičně, zajistit i mezinárodní účast, tentokrát opět ze Slovenska a z USA. Po celý den budou probíhat workshopy s lidmi, kteří s dyslektiky, dysgrafiky a hyperaktivitou žijí a pracují, představí se výtvarní umělci, tvůrci pomůcek, odborníci a další. Děti na workshopech získají za každý splněný úkol dárečky, vítány jsou nejen děti, ale i dospělí, rodiče, prarodiče.

Dr. Alena Kupčíková, zakladatelka Dne Dyslexie, říká: „Minulý rok jsme si uvědomili, jak je důležité tento den neoslavovat jen jeden den, ale oslavám věnovat více dní. Všichni vystavovatelé a vedoucí workshopů se Dne Dyslexie účastní dobrovolně, čímž všem velice děkuji za to, že můžeme pospolu strávit dva dny, komunikovat a pomáhat si navzájem skrze naše zkušenosti, zážitky, prožitky a vše předávat dál. Svět se mění, stává se stále více virtuálním, všichni žijeme na zdech sociálních sítí a často zapomínáme na skutečnou realitu, na to, že můžeme věci sdílet i osobně nejen pomoci tlačítka na sociálních sítích a internetu. Reálně sdílet nám pomáhají naše smysly, které nám také umožňují fungování v každodenním životě. Minulý rok se nám osvědčilo přizvat lidi, kteří mají i jiné handicapy: např. neziskovou organizaci, která pomáhá nedoslýchavým a neslyšícím. Vše je propojeno skrze zrak, sluch a hmat. Pochopením těchto propojení a souvislostí by mohla vymizet i slova, která nás nějak označují a škatulkují. A my se tak budeme moci zaměřit na to, v čem jsme každý z nás úspěšní. Žijeme v době, kdy se společnost začala značně separovat a najít dobrou školu, kde by děti byly brány takové jaké jsou, bez ohledu na jakýkoli handicap je velmi složité. Mnohdy se jeví jednodušší si otevřít školu vlastní. Všichni se uzavíráme do pomyslných bublin, v kterých žijeme, a nejde nám o to, abychom se vzájemně propojovali a sdíleli společně své myšlenky a zážitky. Právě o tom Den Dyslexie je. O to se snažíme po celou dobu konání této světově ojedinělé události a to je také naším poselstvím.“

Jiří Fajt, ředitel Národní galerie v Praze doplňuje: „Stejně jako v předchozích letech, i letos máme radost z toho, že můžeme ve Veletržním paláci hostit Den Dyslexie a být tak součástí dobré věci, která se na umění dívá tak trochu jinýma očima. Rozmanitost je totiž nesmírně důležitá, stejně jako oborová i mezioborová spolupráce, na kterou klademe stále větší důraz. Chceme, aby Národní galerie pravidelně ožívala nejen výtvarným uměním, ale třeba i smysluplnými projekty jako je Den Dyslexie.“

DEN DYSLEXIE

9. a 10. září  2015 oba dny budou probíhat v základním rozvrhu stejně.

9:30 – tisková konference 9. 9. se bude konat v prostorách akce, účastníky je možno zastihnout i během dne a to v LEVÉM KORZU VELETRŽNÍHO PALÁCE (vchod z ulice Dukelských hrdinů).

10.00 hodin – zahájení, představení všech účinkujících na workshopech

10 až 19 hodin – workshopy

Kino DYS probíhá po celou dobu konání tohoto den s filmem Dar dyslexie od J. Černého, a zahraniční film Reaching for words (Na dosah slov) od Stephanie Straussové.

6. ročník Dne Dyslexie představí mnoho nového

Kdo by nechtěl mluvit anglicky? Dagmara Rýdlová – neboli dysbaba bojuje se svou dyslexií již roky a sama vytvořila mnoho výukových pomůcek. Na Dni Dyslexie představí zcela nové bezbariérové pracovní sešity pro výuku anglického jazyka. Další pomůckou, tentokráte pro náš rodný jazyk, je aplikace Včelka, jež zlepšuje čtení a problémy s dyslexií. Spolu s Michalem Zwingrem a Michalem Hudečkem Včelku představí odbornice Renata Wolfová, která nejen, že spolupracovala na vývoji aplikace, ale je i speciální pedagožkou a odbornicí na dyslexii a dyskalkulii.
Architektura nás všechny obklopuje a aniž bychom si to uvědomovali, lidé s dysznevýhodněním velice dobře pracují s 3tím rozměrem, což nám přijde ukázat slovenská architektka Barbora Vachová. Motorika je další důležitá složka pro náš život, vnímání hmatem a pohybem představí Rudolf Kutina,

který ví, co vše dyslexie obnáší a navzdory dysznevýhodnění je ve svém oboru úspěšný. O další příběh dyslektika se s námi podělí ředitelka muzea nočníků Renata Sedláčková, jejíž workshop nebude jen o její práci, ale i o vlastní zkušenosti s dysznevýhodněním. Sluch je dalším důležitým vjemem pro čtení a mluvení, ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v čele s
Marií Doležalovou nám ukážou, jaké pomůcky využívají. Dalším typem dysznevýhodnění nás provede Ing. Martina Přibylová, která se s námi podělí o zkušenosti a zážitky s dyspraxií. Jak si najít dobrou práci, jak se prezentovat a vyzdvihnout své plusy, jak správně sepsat životopis a zda při pracovním pohovoru přiznat, že jste dys? Na to vše odpoví workshop z prostředí personalistiky s Erikou Prachařovou. Z řad odborníků se nám představí Stanislava Emmerlingová, speciální pedagog – poradkyně a tvůrkyně pomůcek, která nám ukáže jak na zdárné odstranění příčiny problémů a prevence školní neúspěšnosti. Chybět nebudou ani dys-umělci. Adam Jílek, malíř, který ztvárňuje naprostou realitu a sám má vlastní zkušenost s dyslexií. Na jeho workshopu si můžete vyzkoušet, jak dokonale jde nakreslit třeba jablko nebo jak si můžete vy sami namalovat svůj autoportrét. Dále umělkyně a zakladatelka Dne Dyslexie a sama dys Alena Kupčíková povede workshop, jak nejen slova mluvená, ale i psaná mohou mít svou barvu a dokonce i tvar. Již tradičně nám Alena představí Interaktivní multimediální testy a slabikář jako prevence dyslexie a dysgrafie již v předškolních letech. Jindřich Matěk je dyslektik s talentem fotografa, na svém workshopu vytvoří s dětmi interaktivní 3D abecedu pomocí hmatu a všechna tato písmenka nafotí, aby dyslektici vytvořili abecedu dyslektiků očima dyslektiků. Svou účastí nás poctí také absolvent FAMU, Jaroslav Černý, který také bojuje celý život s dyslexií, píše knihy a má za sebou již 300 dokumentů. Na Dni dyslexie bude možno zhlédnout jeho film DAR DYSLEXIE, který vznikl s koprodukcí České televize, a také budete mít šanci s Jaroslavem promluvit o druhém dílu dokumentu Dar dyslexie, který nyní připravuje. Až z dalekých Spojených států amerických k nám zavítá novinářka, publicistka Stephanie Straussová, která je sama dyslektik, zde představí jeden ze svých filmů Reaching for words. Stephanie přijela do ČR zmapovat právě dění stran dyslexie.  Dílničku psavců představí Kateřina Kaclíková, která je absolventkou literární akademie a je sama dyslektik. Její workshop ukáže, zda může psát každý.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *