Fakultní nemocnice Plzeň zakázala návštěvy pacientů. Jsou jen tři výjimky

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je od 3. 11. 2021 vyhlášen celoplošný zákaz návštěv v rámci FN Plzeň, s výjimkou:

• návštěv pacienta v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, na základě souhlasného stanoviska ošetřujícího lékaře

• návštěv dětského pacienta

• doprovodu rodiček v případě, že porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením a osoba zamezí kontaktu s jinými rodičkami

Návštěva je povinna:

1. doložit doklad o absolvování RT-PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo POC antigenního testu ne staršího než 24 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem. Akceptovány jsou pouze testy provedené ve zdravotnickém zařízení.

2. doložit doklad o očkování (národní certifikát v písemné podobě, alespoň v anglickém jazyce), dostupný na portále https://ocko.uzis.cz a nemá žádné příznaky onemocnění.:

– u dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky

– u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace

3. doložit doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění.

Návštěva nesmí mít žádné příznaky infekčního onemocnění a musí dodržovat ochranu dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti. Délka návštěvy je povolena na max. 20 minut.

Zdroj: FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *