Západní okruh i kulturu podporují společně – hejtmanka i nový primátor

Město Plzeň, čtvrté největší město České republiky, je moderní a dynamickou metropolí Plzeňského kraje. Stejně jako v jiných částech země patří i Plzeň k těm městům, které ovlivňují celou správní oblast daného kraje a jsou jeho přirozeným centrem. Ať už je to díky počtu obyvatel (více než 171 tis.), tak i koncentrací velkých zaměstnavatelů, spádovostí správních orgánů, zdravotní péče (FN Plzeň), vysokých i středních škol a dalších. A je tak logické, že právě na hejtmanství mířila první cesta nového primátora Plzně Pavla Šindeláře.

„Máme skutečně mnoho společného. Jen namátkou zmíním každoroční několikamilionovou podporu provozu Divadla Josefa Kajetána Tyla nebo Plzeňské filharmonie, kde se dělíme o podíl na nákladech. Společně podporujeme i divadlo Alfa, projekt Depa Plzeň anebo velmi známé a oblíbené centrum Techmánie,“ připomněla Ilona Mauritzová.

Dokončení silničního „západního okruhu Plzně“, jeho druhé etapy mezi silnicemi Křimická (Chebská) – Karlovarská, však patří k těm největším a nejzásadnějším projektům, ať už z hlediska finančního, tak stavebně technického. „Je to nejnáročnější dopravní stavba, která si vyžádá 2,212 miliardy korun. V současné době je prostavěno již 1,422 mld. korun, z čehož kraj uhradil 1, 254 mld. korun a město Plzeň 168 milionů korun. Dobrá úzká spolupráce nás investorů – kraje a města je důležitá, protože na tuto dopravní tepnu budou navazovat další silniční úseky, které odvedou část dopravy ze zejména přetížené Karlovarské a Klatovské třídy. Stavby proto na sebe musejí dobře navazovat,“ říká Ilona Mauritzová a dodává: „Zatím jsou stavební termíny i vynakládané finanční částky na stavbu v souladu s jejím harmonogramem.“ Stavba má být dokončena v únoru roku 2023.

Pavel Šindelář, nový primátor města Plzně, nahlíží na projekt silničního obchvatu podobně, i on ho vidí jako nejdůležitější společný projekt města a kraje. „V Plzni jsme v posledních letech udělali v dopravě obrovský krok dopředu, a to jak v hromadné, tak individuální. Právě v oblasti individuální jsou pro nás výstavba západního a části východního okruhu naprosto klíčové. Dokončením druhé etapy západního okruhu propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města, zmizet by z něj měly tisíce projíždějících vozů denně,“ vysvětlil Pavel Šindelář. Podle jeho slov jde o největší dopravní stavby za poslední desítky let, nejsou jednoduché. „Nebyly ani jednoduché na přípravu a financování. I proto bych rád poděkoval Plzeňskému kraji a Ředitelství silnic a dálnic, že jsou v tom s námi. Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na spolupráci se Správou železnic, které společně s námi rekonstruují dopravní uzly v řádech miliard korun,“ dodal primátor Pavel Šindelář.

Zdroj: Plzeňský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *