Z Tylovy ulici zmizí díry na vozovce. Uzavřená kvůli tomu bude celé prázdniny i pro MHD

Správa veřejného statku města Plzně opraví během letních prázdnin Tylovu ulici v  úseku Koperníkova – Skrétova včetně opravy zastávky městské hromadné dopravy a výměny semaforů. Omezení v  dopravě potrvají od 1. července do 31. srpna 2020, ulice bude kompletně uzavřena pro osobní i městskou hromadnou dopravu. Rekonstrukce si vyžádá výluku linek městské hromadné dopravy č. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 35, N2, N5 a N7.

Na vozovce v  Tylově ulici se nachází velké množství poruch, jedná se o vysprávky, výtluky, projeté koleje, poklesy, deformace a trhliny. Zároveň je ve velmi špatném stavu zastávka městské hromadné dopravy s  projetými kolejemi, deformacemi. Tylovou ulicí denně projede 14 tisíc vozidel, zároveň se zde nachází zastávka městské hromadné dopravy, umístěná v  jízdním pruhu, denně je zde obslouženo 689 spojů. Celkové náklady na opravu Tylovy ulice jsou ve výši 6,7 milionu korun včetně DPH.

„Celková délka rekonstruovaného úseku je 126 metrů. V  rámci oprav odfrézujeme asfaltové vrstvy vozovky, vyrovnáme propadlé obruby, v  místech stávajícího liniového odvodnění bude provedeno přespádování tak, aby současné odvodnění mohlo být odstraněno a voda odtékala do uličních vpustí. V  současnosti je zastávka městské hromadné dopravy vybudována z  drobných kostek, ty odstraníme. Zastávka nově bude z asfaltového betonu, shodná s opravenou vozovkou. Zároveň opraví Vodárna Plzeň vodovod v  úseku pod zastávkou městské hromadné dopravy,“ vysvětlila Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Součástí úpravy Tylovy ulice je oprava povrchu chodníků v místech vyrovnávaných obrub. Oprava chodníku bude provedena v nejnutnějším rozsahu v místech výškové úpravy obrub, povrch chodníků je asfaltový.

Zdroj: www.plzen.eu

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *