Vltavotýnské Anežce je 20 let. Slavilo se bohoslužbou i vysazením pamětní lípy

Už celá dvě desetiletí poskytuje lidem s různým zdravotním postižením na Vltavotýnsku své služby Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou–Čihovicích. Kulaté výročí vzniku tohoto zařízení sociálních služeb si v pátek 1. listopadu, v den Slavnosti Všech svatých, připomněli klienti a zaměstnanci domova spolu se svými blízkými, příznivci a přáteli.

Oslavy „Anežčiných narozenin“, jejichž součástí byla bohoslužba ve vlastní  kapli domova, vysazení pamětní lípy a společné posezení s pohoštěním a hudbou, se zúčastnili i mnozí zástupci spolupracujících obcí z celého okolí. „Anežka poskytuje zázemí pro několik našich občanů, kteří by se sami o sebe nedokázali bez pomoci postarat. Někteří zde pracují, někteří i bydlí. Je to zařízení nesmírně důležité pro celý vltavotýnský mikroregion,“ konstatoval například místostarosta Temelína Petr Macháček.

Starosta Chrášťan Josef Vomáčka poznamenal, že obce Anežku podporují mimo jiné nákupem výrobků chráněných dílen, či využívají nabízené služby. Spolek POMOC Týn nad Vltavou, zastřešující Domov sv. Anežky, navíc v Chrášťanech přestavěl před čtyřmi lety zchátralý objekt bývalé školy na dům sociálních služeb. „Nyní jsou zde umístěny byty speciálního určení, senior klub, centrum pro mládež a mateřské centrum,“ doplnil Vomáčka.

Podobný Domov KLAS (Domov klidného, laskavého a aktivního stáří) jako v Chrášťanech, vznikl už před tím v Temelíně. Další je nyní před dokončením v Albrechticích nad Vltavou.

Výjimečnost oslavy 20. výročí vzniku Domova sv. Anežky podtrhla hned v úvodu skutečnost, že bohoslužbu v kapli sv. Anežky, kterou vybudovala před deseti lety POMOC na břehu sousedního rybníka, celebrovali společně hned tři katoličtí kněží. Duchovní na odpočinku Pater František Janoušek, rektor kostela Povýšení Sv. Kříže v Písku a písecký farní vikář Pater Václav Hes a Mons. Josef Suchár, který je proslulý především obnovou poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a znovuzrozením, po 2. světové válce vysídlené a zničené, vesnice Neratov v Orlických horách.

Na kdysi zapomenutém místě s rozpadlými domy, kde žili v roce 1989 pouze dva lidé, se podařilo vybudovat komunitu otevřenou hendikepovaným lidem, opravit domy, hospodu, obchod i ekonomicky soběstačné dílny či pivovar. A právě desetistupňovým Prorokem z Neratova si Mons. Suchár připil u čerstvě vysazené památné lípy se zakladatelem a předsedou spolku POMOC Jiřím Netíkem seniorem. Několik doušků Proroka věnovali oba výjimeční muži symbolicky i kořenům mladého stromu.

Spolek Pomoc a Sdružení Neratov mají hodně společného. Například přebudování téměř zcela zaniklých venkovských objektů na zázemí pro chráněné bydlení, denní stacionáře, chráněné dílny a řadu dalších služeb pro hendikepované či jinak sociálně znevýhodněné lidi.

„Nikdy jsme neměli v úmyslu vybudovat velké centrum. Pouze jsme reagovali na potřeby v našem okolí, které však byly tak velké, že jsme postupně rozšiřovali rozsah našich služeb až do současné podoby. Naše myšlenka zasáhla i další a to především mladé lidi, takže rozvoj aktivit POMOCi dále pokračuje a to přesto, že ekonomika této činnosti příliš nepřeje,“ zdůraznil Netík.

Dnes Anežka působí ve třech objektech v Týně nad Vltavou. Výrobky chráněných dílen vznikají v Domově sv. Anežky v Čihovicích, ve středisku U sv. Kateřiny v ulici Ke Hradu a pak směřují do prodejny U sv. Anežky na vltavotýnském Náměstí Míru.

Spolek POMOC Týn nad Vltavou, který zastřešuje Domov sv. Anežky, byl založen v roce 1996. V loňském roce zaměstnával 66 osob, z nichž 40 tvořili lidé se zdravotním postižením či jiným sociálním znevýhodněním. Celkem ve všech střediscích spolku, včetně Domova sv. Anežky, Dílen sv. Jiljí a Domovů KLAS, nyní pracují téměř dvě stovky lidí, z toho více než 60 procent s hendikepem. Financování činnosti POMOCi je vícezdrojové. Část je pokryta vlastními ekonomickými aktivitami, část dotacemi a příspěvky. Jedním z významných partnerů spolku je tak Skupina ČEZ prostřednictvím své nadace či Jaderné elektrárny Temelín.

POMOC působí v současné době převážně na Vltavotýnsku, a to zejména v oblasti Čihovic, Chrášťan, Temelína, Týna nad Vltavou, ale i Třeboně. V plánu je nyní rozšíření činnosti do Bechyně, Lomnice nad Lužnicí a už zmiňovaných Albrechtic nad Vltavou.

Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou–Čihovicích zaměřuje svoji činnost k lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení. Jde především o mládež a dospělé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, s duševním onemocněním v remisi a uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením. Chráněné dílny nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním v široké škále činností. Od truhlárny přes keramickou dílnu, tkalcovnu a zpracování ovčí vlny, zahradnické a sadařské práce, úklidové či technické služby až po potisk propagačních předmětů. (tz)

Foto Domov sv. Anežky

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *