Adventní koncert uctí 300. výročí vysvěcení zámecké kaple ve Lnářích

Mimořádný adventní koncert se koná v zámecké kapli ve Lnářích v sobotu 9. prosince od 18 hodin. Připomene 300.výročí vysvěcení raně barokní kaple sv. Josefa.

Publikum se může těšit na mezzosopranistku Ester Kosar, která za doprovodu dirigenta prof. Ivana Paříka přednese Biblické písně Antonína Dvořáka, dále budou provedena díla Adama Michny z Otradovic, Césara Francka, Julese Masseneta. Kaplí zazní nejen zpěv, ale i housle, na které bude hrát Helena Špalková. Podvečer otevře i uzavře varhanní improvizace v podání Ivana Paříka. Program připomene prostřednictvím církevních písní světce, jež jsou s kaplí svázáni. Nejen sv. Josefa, ale také sv. Václava a sv. Ludmilu, jejichž sochy jsou umístěny po stranách zděného portálového oltáře pocházejícího z doby kolem r. 1660, a rovněž archanděla Michaela, který v nadživotní velikosti vévodí skupině postav v nástavci oltáře. Pannu Marii uctí v hudbě Ave Maria Ch. Gounoda na hudbu J. S. Bacha a rovněž Ave Maria Franze Schuberta.

Kaple sv. Josefa je působivým místem, pochází z r. 1654, prošla úpravami a její dnešní podoba je z konce 17.století. Zachovaly se fresky s biblickou tematikou od blatenského umělce Johanna Franze Hoffmanna. Mezi zobrazenými výjevy jsou obrazy ze života Svaté rodiny či života Josefa Egyptského, syna Jákobova.
Malé barokní jednomanuálové varhany na kůru jsou zajímavé použitím tzv. ´krátké oktávy´. Jde o neúplnou spodní velkou oktávu, v níž jsou vynechány půltóny Cis, Dis, Fis a Gis. Motivem ke stavbě krátké oktávy byly kromě jiného úsporné důvody, protože se tak ušetřilo na největších a nejdražších píšťalách, půltóny se v basu nepoužívaly příliš často a tehdejší skladatelé je, myslíce na ´krátké oktávy´, do skladeb nepsali. Lnářské zámecké varhany byly postaveny r. 1723, restaurovány v minulém století a jsou laděny o půl tónu výš. Nyní znovu ožijí, aby přivítaly publikum při oslavě třístého výročí vysvěcení tohoto působivého církevního prostoru.

Gabriela Špalková

Na druhém snímku je mezzosopranistka Ester Kosar, autorkou fotografie je Lenka Scheinherrová, historický snímek je ze 30. let 20. století a je z archivu V. Červenky

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *