V sobotu bude vstupné 28 korun i do muzeí, galerií a hvězdáren v celém Plzeňském kraji

Galerie Klatovy/Klenová

Galerie u bílého jednorožce v Klatovech:

 • výstava „Josef Navrátil“, která představuje dílo malíře, který patřil k vrcholným českým malířům 19. století. Navrátilova bohatá umělecká tvorba, která v mnohém navazovala na českou rokokovou tradici a zároveň předjímala nové realistické tendence, byla jedinečná svým malířským mistrovstvím a neobyčejným koloristickým citem. Žánrová rozmanitost jeho prací sahala od krajinářských záběrů, které představoval též v barevně bohatých kvaších, k figurálním pracím, zachycujícím žánry z každodenního života, z divadelního prostředí i galantní scény ze šlechtické společnosti, až k brilantním zátiším, představujícím nejrůznější druhy ovoce a kulinářských lahůdek.

 

zámek Klenová:

 • výstava „Umění 19. století na východním Slovensku“, která je reinstalací výstavy z produkce Východoslovenské galerie – „Malířství 19. století na východním Slovensku“ přináší kolekci děl 19. století a tvoří jednu ze stěžejních částí sbírkového fondu Východoslovenské galerie. Tematicky je výstava rozdělená do více okruhů – portrétní tvorba  (spišský okruh), figurální výjevy v podobě historických námětů(Klimkovičové, Maxmilián Kurth) a krajinomalba (Levoča) se snahou o věcný popis s přechodem od romantismu k realismu (Karol Tibély). Výstavnímu projektu dominuje především malířská tvorba, avšak v reinstalované koncepci je obohacen o další výtvarné techniky (grafika, kresba).

 

purkrabství hradu Klenová:

 • výstava „Michal Mašík / Na lovu v divoké přírodě Evropy“, která přináší fotografie českého fotografa Michala Mašíka. Na 25 fotografiích o rozměrech 60 x 40 cm jsou zachycena zvířata ve svém přirozeném přírodním prostředí v Evropě a také vzácná flóra české krajiny.

 

kostel svatého Vavřince v Klatovech:

 • výstava „Okouzleni řádem“, která byla připravena s Východočeskou sekcí Klubu konkretistů KK3. Dominantou výstavy je víc jak pětimetrová instalace Atropický princip monumentálního sochaře Ladislava Jezbery, doprovázená neméně rozměrnými obrazy Jaroslava Jebavého. Ani v tak velkolepém prostoru, jakým je svatovavřinecký kostel, nezaniknou minuciózní akumulace špejlí a brček Vladany Hajnové. Že je na co navazovat, doloží vystavené kresby Alvy Hajna, jehož dílo klatovská galerie spoluobjevila pro současnost.

 

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

 

 • aktuální výstavy, možnost seznámit se s prací hvězdárny, a v případě příznivého počasí též pozorování oblohy v době od 18.00 do 23.00

 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

 

 • k vidění jsou výstavy „Židé na severním Plzeňsku“, „Duše krajiny a krajina duše“ (výstava z děl Jaroslava Franka, Josefa Koutného a Františka Rady), ale též absolvovat podzimní prohlídku v muzeu na téma „Peníze“. Samozřejmostí je též kromě stálé expozice i část věnována geniálnímu Janu Blažeji Santinimu-Aichlovi. K vidění je dále kostel Zvěstování Panny Marie a ambit s freskovou výzdobou Josefa Františka Luxe spolu s barokní zahradou.

 

Muzeum Českého lesa v Tachově

 

 • odpolední program „POHÁDKOVÁ CESTA MUZEEM S LOUTKAMI A AGENTUROU ABEL“ je koncipován jako zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. V hlavní roli metrové loutky Karla Maňury v pohádkových scénkách s úkoly o drobné ceny. Startovné 28 Kč.

 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

 

 • připraven celodenní program „VČELY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH nejen pro začínající i zkušené včelaře“, který nabídne povídání s Janem Turčem na téma historie včelařství, jaké povinnosti má chovatel včel, jaká plemena existují, co je to včelstvo, jak se o něj starost, ale též o včelích produktech. Pan Turč odpovídá zároveň na otázku, zda se dá hubnout s medem.

 

Muzeum Šumavy Sušice

Muzeum Šumavy Sušice:

 • stálá expozice, Bruno Schreiber, výstava obrazů Z jedné palety (8. ročník výstavy)

 

Muzeum Šumavy Kašperské Hory:

 • výstava Gotika a barok z jihozápadních Čech

 

Galerie Muzea Šumavy Kašperské Hory:

 • výstava Šumavské chalupy očima Jaromíra Randáka

 

Muzeum Šumavy Dobrá Voda:

 • stálá expozice – muzeum Dr. Šimona Adlera, výstavy „Rebeka Kloudová – fotografie a mezuzy“; „Židovské komunity na Sušicku“

(Mezuza – malá schránka obsahující svinutý pergamen s dvěma pasážemi z Tóry. Umísťuje se na rám dveří v židovských domech, bytech a obchodech vlastněných židy za účelem naplnění jednoho z 613 přikázání Tóry v judaismu.)

 

Muzeum Šumavy Železná Ruda:

 • stálá expozice

 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

 

hlavní budova:

 • výstavní sál muzea (1. nadzemní podlaží) – výstava „Fenomén TALÍŘ“ – výstava rozsáhlé sbírky talířů z klatovského muzea

 

 • přednáškový sál muzea (1. nadzemní podlaží) – výstava „ATENTÁT: „75. výročí atentátu na Heydricha“, která je věnována výročí atentátu na Reinharda Heydricha mapující situaci na Klatovsku

 

 • schodiště (mezi 1. a 2. nadzemním podlažím) – výstava„Voda živá“ – přinášející předměty s tematikou lázeňství, léčebných pramenů a studánek pocházející ze soukromé sbírky, sbírky Muzea Karlovy Vary a ze sbírek klatovského muzea

 

barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech na náměstí Míru č. 149/I:

 • prohlídky stálé expozice

 

Západočeská galerie v Plzni

 

Masné krámy:

 • výstava „TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953“ – na výstavě je zahrnuto téměř šedesát uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Josef Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.

 

Výstavní síň „13“:

 • „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře“ – výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století.Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě eucharistie byla a je bohatou inspirací pro výtvarné umění.

 

Západočeské muzeum v Plzni

 

Hlavní budova, výstavní sál 2:

 • výstava „Pistole, pušky a samopaly čs. zbrojovek v letech 1918 – 1968“, která chce informovat návštěvníka o výrobě ručních palných zbraní ve zbrojovkách a firmách, které vyráběly zbraně pro ozbrojené sbory na území ČSR od jejího vzniku v r. 1918 až do r. 1968. Výstava bude hlavně zaměřena na pistole, pušky a samopaly, oficiálně přijaté do výzbroje jednotlivých ozbrojených sborů, v menší míře na osobní zbraně jejich příslušníků.

 

 

Hlavní budova, výstavní sál 1:

 • výstava „Bob Dylan: On theRoad s podtitulem Neznámá tvář známého umělce“. Součástí expozice bude téměř 50 Dylanových grafických listů z let 2008 – 2014, kolekce jeho gramofonových desek a tematické fotografie Alana Pajera. Nejedná se o muzejní výstavu, ale o instalaci soukromé produkce, na kterou se vztahují jiné smluvní podmínky. Výstava Bob Dylan: On theRoad bude tedy přístupná i v tento den za základní vstupné 100 Kč, zlevněné 50 Kč a rodinné 200 Kč.

 

Muzeum církevního umění, letní refektář:

 • výstava „Lidová zbožnost na Plzeňsku“, která si klade za cíl představit lidovou zbožnost provázanou s liturgickým rokem a další náboženskou aktivitou v minulosti našeho regionu v co nejširší podobě. Její panelová část mapuje církevní rok z pohledu lidové zbožnosti (necírkevní lidové svátky nejsou prezentovány).

 

Národopisné muzeum Plzeňska, průjezd:

 • výstava „Cestou necestou aneb Známé i neznámé památky Plzeňského kraje“, která představuje ilustrace více i méně známých, či takřka zapomenutých památek Plzeňského kraje, od hradů a zámků po rozhledny či sakrální stavby. Výstava je koncipována jako reflexe autorových cest západočeským regionem.

 

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, malý výstavní sál:

 • výstava „Půlstoletí s Rokytkou“, která je připravena u příležitosti 50. výročí založení dětského folklorního souboru, který v roce 1967 založila Božena Auterská při někdejším Domě pionýrů a mládeže v Rokycanech. Ten se postupně rozrostl do řady věkových skupin a stal se respektovaným reprezentantem tanečního a hudebního folkloru západních Čech. Ohlédnutí za jeho bohatou činností v uplynulém půlstoletí a za osobnostmi, které jej utvářely, přináší jubilejní výstava v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

 

Muzeum loutek:

výstava „Josef Skupa – Dnes a denně zázraky“, která představuje veřejnosti mimořádně talentovaného loutkoherce, Josefa Skupu, který dokázal získat pro tak specifický divadelní druh, jakým je loutkové divadlo, i dospělé diváky. Návštěvníci tak mohou díky informačním panelům poznat nejen divadelní činnost duchovního otce Spejbla a Hurvínka, ale díky exponátům, z nichž některé jsou vystaveny dokonce v původním stavu, „vstoupit“ do zázemí Skupova divadla s odstupem několika desítek let.

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *