Do konce roku vyroste na Borech nové parkoviště P+R Kaplířova – Dobřanská

Město Plzeň začne v  první polovině května budovat parkoviště typu P+R, tzv. zaparkuj a jeď v  blízkosti nového dopravního terminálu Kaplířova ve čtvrti Bory. Zde končí některé autobusy mířící do západočeské metropole od jihu a jihozápadu, zároveň je zde točna tramvají linky 4. Nové parkoviště vybuduje město mezi ulicemi Dobřanská a Kaplířova do konce letošního roku.

Vznikne  318 parkovacích stání, z  nichž 18  míst bude podélných s možným využitím v  nouzi i pro autobusy. Ostatní stání jsou kolmá. Z  kolmých stání je celkem devět rezervováno pro osoby s  průkazem ZTP a ZTP/P. Stavební akce bude dokončena do konce prosince 2021. Celkové náklady jsou vyčísleny na 34,2 milionu korun. Po vybudování parkoviště vysadí město v  daném území 130 stromů a po úpravě terénu také zatravní okolní plochy.

„Okolí parkoviště bude také příznivé pro chodce a cyklisty. Vybudujeme chodníky s  cyklostezkami, a to podél Dobřanské ulice. Od parkoviště povede spojovací chodník s  cyklostezkou k mostu přes silnici I/27, přivaděč na dálnici D5,“ řekl Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic.

Odvodnění parkoviště je řešeno do uličních vpustí, sběrného žlabu a průlehů s  horskými vpustěmi. „Parkovací stání jsou navržena z  vegetační dlažby s  možným průsakem. Voda na zemní pláni bude sváděna do trativodů a dále do nové areálové kanalizace, jež je svedena do odlučovače ropných látek a následně napojena na již provedenou kanalizaci, která je svedena do retenční nádrže,“ doplnila Taťána Kicová, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

V  prostoru parkoviště je navržen nový kamerový systém skládající se ze  dvou statických kamer a jedné otočné, včetně doplnění diskového pole do centrály Správy informačních technologií města Plzně. Součástí stavby je zřízení nového vedení inženýrských sítí, jako jsou sítě nízkého napětí, elektronických komunikací, vedení veřejného osvětlení, rozvody pro kamerový a parkovací systém.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *