Uzavírka Rooseveltova mostu začne až ve středu večer po utkání Viktorie se Spartou

Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s  centrem Plzně projde kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce rozsáhlou opravou. Náklady na opravu mostu se pohybují kolem 25 milionů korun. Radnice se rozhodla, že nechá Plzeňany ještě dva dny přes most jezdit. Úplná uzavírka měla začít už dnes, ale dojde k ní až ve středu večer. Po utkání Viktorky se Spartou, aby mohli fanoušce v klidu dojet na Severní předměstí, nebo i dál na severní Plzeňsko.

„Uvědomujeme si, že stavební práce přinesou obyvatelům Plzně značné komplikace, ale oprava tohoto důležitého mostu je skutečně nezbytná. Navíc dochází k  souběhu s  investicemi Plzeňského kraje a Ředitelství silnic a dálnic České republiky, což přináší další omezení. Prosíme tedy veřejnost o pochopení a trpělivost. Pokud je to jen trochu možné, měli by lidé využívat co nejvíce veřejnou městskou dopravu, a to zejména v  květnu a červnu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Rooseveltův most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

„Na celém mostě, tedy v  části přes Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži budou obnoveny vnější železobetonové římsy a části chodníků. Pokud to bude možné, instaluje se částečně zpátky kamenná pásková dlažba s  tím, že se poškozené díly dlažby vymění. Bude opraveno zábradlí a ošetřeno novým protikorozním nátěrem a kompletně obnoven povrch vozovky,“ popsal Martin Lukeš ze Správy veřejného statku města Plzně. V rámci opravy mostu budou vyměněny stávající dožilé mostní závěry. Nosnou konstrukci i spodní stavbu mostu přes Tyršovu ulici stavebníci očistí a poté poškozená místa opraví a natřou ochranným nátěrem. U mostu přes Mži provedou výměnu poškozených částí kamenného obkladu a celou konstrukci rovněž nově natřou. Opraví také schodiště z  mostu směrem do Kamenické ulice. Mostní závěr je přechod mostovky na pevnou opěru.

Opravy mostu si vyžádají dlouhodobou výluku dopravy vedené na mostě a omezení dopravy pod ním v  Tyršově ulici. „V  1. etapě oprav bude most zcela uzavřen pro veškerou dopravu kromě MHD, provoz bude veden po objízdné trase, tedy přes most generála Pattona, a to tedy od 15. května večer do 30. června. Ve druhé etapě bude most zcela uzavřen pro veškerou dopravu, provoz bude veden po objízdné trase, a to od 1. července do 28. srpna,“ přiblížil Martin Lukeš. Dále se počítá s  částečným omezením v ulici Tyršova pod mostem. Bude uzavřen jeden jízdní pás pod mostem a provoz převeden do protisměru, a to od 15. května do 15. června první polovina vozovky, od 16. června do 16. července druhá polovina vozovky.

„Omezeny a uzavřeny budou také chodníky. Od 10. dubna do 30. června budou neprůchodné částečně, od 1. července do 15. července se počítá s úplnou uzavírkou, od 15. července do 17. listopadu budou opět neprůchodné částečně,“ doplnil Martin Lukeš. Zároveň upozornil, že uvedené termíny uzavírek se mohou měnit dle postupu stavebních prací. (tz)

Foto Martin Pecuch

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *