Ti, co přijedou do Birmbachu, si mohou vybrat: Pivo v Bavorsku, přehlídku cestovního ruchu nebo koupání, saunování a procházky

http://www.aquainfo.cz/img/catalogue/1/201/234/m_bb-000065-rgb.jpg

Rok 2016 je v Bad Birmbachu vyjímečným rokem – přinejmenším pro ty, kteří mají rádi pivo, protože v dubnu bude v Aldersbachu zahájena bavorská zemská výstava „Pivo v Bavorsku“. I nedaleko Aldersbachu v obci Bad Birnbach bude v souvislosti s touto událostí probíhat pestrý tématický program – především proto, že místní pivovar sehrál významnou roli v historii této obce.

Před více než třemi sty lety přiměl Caspar von Schmid, markrabě a  bavorský tajný kancléř, kurfiřta Ferdinanda Mariu, aby udělil obci Birnbach zvláštní privilegia. Je otázkou, zda by se Bad Birnbach stal tak úspěšným lázeňským městečkem, kdyby nebylo Caspara von Schmida. Je to sporné. Birnbach mu vděčí nejen za právo trhu, které jistojistě ovlivnilo jeho vývoj, ale i za vytvoření tzv. „uzavřené“ marky a s tím spojené pozitivní změny – například zrušení lenních vztahů.

http://www.aquainfo.cz/img/catalogue/1/201/234/m_bb-000014-rgb.jpg

Caspar von Schmid zajistil svou politickou činností na dlouhou dobu mír a tím podpořil hospodářský rozkvět města. V roce 1673 získal Birnbach díky jeho snaze várečné právo, které do té doby náleželo pánům z rodu von Baumgartner. V souvislosti s tímto krokem byly v Birnbachu založeny velké chmelnice, které zásobovaly místní pivovar.

Vlasteneckému spolku obce Bad Birnbach se podařilo na základě obrazu z roku 1700 (i když jeden restaurátor letopočet chybně přepsal na 1705) zjistit polohu chmelnic. Svého času nechala obraz zhotovit rodina von Schmid. Zachycuje Birnbach v oné době  – v popředí se třemi chmelnicemi. Okolo roku 1923, v době velké inflace, obraz zmizel. Do té doby visel na faře. Avšak existovala kopie, kterou vytvořil jistý Eduard Mayer – muž prostého původu, který za sebou zanechal mnoho uměleckých stop, mimo jiné i kresby, které nyní slouží k vlastivědnému výzkumu. Tyto obrazy získal obchodník Hölzl a farnost – a sloužily tehdejšímu učiteli Pfeifferovi jako podklady pro další kopie, které zhotovil 24.listopadu 1928, jak vyplývá z poznámky na rámu.

http://www.aquainfo.cz/img/catalogue/1/201/234/m_bb-000001-rgb.jpg

Místní výzkumy ukázaly, že chmelnice dříve sahaly až na nové náměstí, které spojuje historickou část obce s lázeňským areálem okolo lázní Rottal Terme. Dokonce ještě v roce 1845 byly používány pomístní názvy jako například „Hopfengarten“ (chmelnice), „Hopfengartenwies“ (chmelová louka) nebo „Hopfengartenackerl“ (chmelová pole). Nové náměstí bude po celkové rekonstrukci slavnostně otevřeno 7. května.  Při této příležitosti bude jedna cesta, která vede na náměstí, pojmenována „An den Hopfengärten“ (Na chmelnicích).

Všechny tyto informace byly zjištěny právě včas, protože od dubna budou pravidelně každý pátek od 15:00 hod probíhat tematické prohlídky města pod názvem „Pivo v Birnbachu“. V roce 2015 se jich zúčastnilo více než 500 osob, kteří si prohlídku velmi užili. V roce 2016 bude prohlídka doplněna o další zajímavé informace. Jedno ale zůstane stejné: cca hodinová procházka bude zakončena v tradiční bavorské hospůdce, kde se pod vedením zkušeného degustátora uskuteční degustace piva.

VERENA HANNER

Oddělení Public Relations

 Obec Bad Birnbach   

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *