Takhle budou vypadat nové mosty u plzeňského hlavního nádraží

Zastupitelé města Plzně schválili odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Cílem stavby je modernizace železniční stanice, zejména dvou železničních mostů přes ulici Mikulášská, součástí bude i rekonstrukce Mikulášské ulice včetně celého prostoru přednádraží, rekonstruována bude i tramvajová trať. Předpokládaná hodnota projektu, za nímž stojí Správa železniční dopravní cesty, je 1,3 miliardy korun bez DPH, podíl Plzně jako spolupartnera projektu by měl činit necelých 100 milionů korun bez DPH.  Stavba by měla být hotová do konce roku 2018.

„Rozhodujícími objekty celé stavby jsou dva železniční mosty, jejichž stav nevyhovuje požadovaným parametrům, a to jak z hlediska únosnosti, tak z hlediska prostorového uspořádání pod mosty. Proto je navržena jejich celková přestavba. V souvislosti s tím bude zahloubena a šířkově upravena vlastní ulice Mikulášská,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

 

Stavba je součástí celkového řešení železniční infrastruktury ve městě Plzni. Nejsložitější bude právě rekonstrukce mostů, oba se rozšíří, stejně tak se zvětší jejich podjezdné výšky. Například severní most, který je blíž centru, se z 25 metrů rozšíří na téměř 40, druhý jižní, jenž leží blíže k Petrohradu, se rozšíří z 15 na 26 metrů. Odděleny budou tramvajové koleje od jízdních pruhů pro automobilovou dopravu, v rámci stavby zaniknou menší drážní objekty, upraven bude přednádražní prostor, kde dojde k optimalizaci počtu parkovacích stání a úprav plochy pro pohyb cestujících. Po dokončení stavby nabídne železniční uzel Plzeň zrekonstruovaná nástupiště, nový podchod s napojením na nový autobusový terminál i kompletně vyřešený prostor přednádraží.

Ve věci je dokončena projektová příprava, která zabrala zhruba deset let, chystá se vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Vyhlášeno by mělo být v březnu, pokud proběhne bez problémů, budou v červenci zahájeny přípravné práce.

Stavba omezí dopravu v Plzni, k prvním výlukám by mělo dojít v lednu 2017. „Doprava MHD bude zajištěna, byť po jedné tramvajové koleji. V rámci stavby bude postavena i objízdná trolejbusová trasa, která povede od Koterovské ulice po Železniční ulici a přes most nad Nádražím na ulici U Prazdroje a do centra města.  Příměstská autobusová doprava bude již na náměstí Milady Horákové odkloněna přes Doudlevce a ulici U trati přímo na CAN. Cestující směřující do centra budou moci využívat zastávku Radobyčická poblíž krajského úřadu,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. Co se týká objízdných tras pro automobilovou dopravu, navrženy jsou především trasy souběžné s Mikulášskou ulicí, tedy Koterovská a horní mostovka mostu Milénia a Lobezká a most Nad Nádražím. „Vzhledem k tomu, že Slovany jsou s ostatními městskými obvody Plzně spojeny čtyřmi mosty, poslouží právě cesty přes ně jako náhradní řešení,“ doplnil Petr Náhlík.   (tz)

 

Zakázka bude soutěžena s tím, že Mikulášská a Slovanská budou pro automobily zprovozněny nejpozději do konce srpna 2018. Veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby zadá sdružení zadavatelů, které tvoří Správa železniční dopravní cesty a statutární město Plzeň.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *