Takhle bude vypadat vnitroblok Korandova – Plachého v Plzni

Revitalizaci vnitrobloku Korandova – Plachého začal připravovat Městský obvod Plzeň 3 jako akci navazující na rozsáhlou rekonstrukci domů ve vlastnictví města Plzně. Stávající vnitroblok je celkově neupravený a za hranicí své morální i technické životnosti. Vnitroblok je bohužel zatížen stavbami středotlakého plynovodu, vedením vysokého napětí a nevzhlednými garážemi při vstupu. Po jejich případném získání do majetku města, je navrženo v budoucnosti, tyto garáže odstranit. To jsou zásadní limity pro využití a řešení tohoto území. Minulý týden představilo vedení obvodu  své plány občanům, kteří tam bydlí.

„V rámci řešení revitalizace vnitrobloku je preferováno jeho celkové zklidnění vůči stávajícímu stavu s velkým důrazem na relaxační a sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků,“ informuje Petr Baloun, I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

Studie proto počítá s parkovacími místy jen ve vstupní části vnitrobloku a v další jsou již jen místa pro invalidy a parkoviště K+R pro vystupování a nastupování dětí z 16. mateřské školy. V centrální části vnitrobloku je navrženo dětské hřiště a dvě sportovně relaxační plochy pro větší děti a dospělé. V nejzadnější části najdeme klidovou zónu se zelení a mobiliářem pro odpočinek a komunitní setkávání. Dalším zajímavým prvkem by se mohla stát multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem pro volnočasové kolektivní sporty.

„Při revitalizaci dojde i k celkové rekonstrukci povrchů vozovek a vybudování nové dešťové kanalizace, nicméně bude preferováno maximální možné zasakování a akumulace dešťových vod pro zajištění vhodných životních podmínek nově vysázené zeleně,“ dodává Petr Baloun.

Z důvodu dlouhodobých požadavků občanů na zvýšení bezpečnosti a klidu celé lokality bude ve vnitrobloku  zaveden tzv. režimový přístupu, kdy v nočních hodinách bude přístupný pouze pro obyvatele přilehlých domů.

Na veřejné projednání se dostavilo poměrně hodně občanů a diskuse byla velmi hojná, místy napjatá, ale férová a hlavně podnětná. „Především bych chtěl poděkovat všem, kteří dnes na veřejné projednávání přišli, podělili se s námi o své názory a poskytli nám cenné podněty. Ti, kteří se dostavit nemohli a mají nějakou připomínku, mohou ji zaslat na moji e-mailovou adresu Baloun@plzen.eu nejpozději do 7. srpna 2022,“ uzavřel Petr Baloun.

Zdroj: ÚMO Plzeň 3

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *