Stromy na Jiráskově náměstí budou mít lepší podmínky už letos na jaře

Stromy jsou jedním z nejčastěji skloňovaných témat od počátku příprav na
rozsáhlou obnovu Jiráskova náměstí na Slovanech. Projekt má přinést pokrokový systém pro zadržování dešťové vody a co nejvíce zlepšit životní podmínky zachovávaných stromů v ploše parku. Přestože zahájení stavby se předpokládá až v roce 2021, prvních ochranných opatření si mohou lidé všimnout už letos v dubnu a květnu. Týkat se budou 37 stromů z celkových 68, které jsou zařazeny do režimu zvýšené ochrany.

„Chceme, aby zachovávané stromy stavebním zásahem trpěly co nejméně a naopak co nejdéle
prosperovaly,“ říká technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.
Předběžná opatření se budou provádět pod dohledem předních odborníků u stromů vystavených
při rekonstrukci náměstí stresové situaci. Zejména tam, kde dojde v kořenové zóně stromů ke
změně povrchů, tedy i v místech nových travnatých ploch. Počítá se s využitím unikátní
technologie „vzduchového rýče“, která umožňuje provádět šetrným způsobem dříve
nerealizovatelné zásahy v kořenových systémech stromů a přivést k nim chybějící vodu a vzduch. U
části stromů dojde k výměně půdy tak, aby se kořeny stihly posílit před zátěží při rekonstrukci
náměstí. Díky předběžným opatřením bude také od jara možné všechny stávající ponechávané
stromy efektivněji zalévat.

„Ochranná opatření budou zajištěna ve všech fázích stavby – ještě před jejím zahájením, během ní i
v průběhu dokončovacích prací,“ upřesňuje místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan
Fluxa.

V průběhu rekonstrukce bude klíčové zabránit narušení kořenů a poškození nadzemní části stromů
těžkou mechanizací. Ochranu stávajícím stromům zajistí speciální oplocení a bednění kmenů.
Intenzivní péče o všechny stávající a nově vysazené stromy bude pokračovat i po dokončení
rekonstrukce. Jejich okolí bude lépe uzpůsobeno potřebám stromů v městském prostředí, voda a
vzduch se snadněji dostanou ke kořenům.

Obnova Jiráskova náměstí má dlouhodobě zabezpečit větší komfort lidem i zeleni. Zaváděné
hospodaření s dešťovou vodou a snížení množství tepla odráženého od zpevněných ploch jsou jen
některými z nich. Vznikne kvalitní parkové náměstí, které obyvatelům poskytne všechny důležité
funkce, jež vzešly z úvodních plánovacích setkání. Ze 136 stromů zůstane 68 nejperspektivnějších,
tedy přesně polovina. Těm bude věnována maximální péče a vytvořeny co nejlepší stanovištní
podmínky, které aktuálně postrádají. Další výsadby zajistí novou generaci stromů, aby náměstí
zůstalo zelené i v budoucnosti. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *