Rozvod manželství: Jak postupovat v případě sporného rozvodu?

Ne vždy je manželství procházka růžovou zahradou. V tomto případě přichází razantní krok v podobě rozvodu. Jak postupovat, pokud se nejste schopni společně dohodnout? AK Olomouc vám přináší několik důležitých rad.

Co je sporný rozvod?

Nikoliv vždy jde manželství ukončit poklidnou dohodou obou partnerů. K nespornému rozvodu dochází, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

– manželství trvalo alespoň po dobu jednoho roku,

– manželé spolu již minimálně 6 měsíců nežijí ve společné domácnosti,

– manželé se dohodli na úpravě poměrů dítěte a soud vyhověl jejich rozhodnutí,

– manželé se majetkově vypořádali a dohodu podpořili úředně potvrzenými podpisy.

Jestliže se nepodaří manželům splnit podmínky, díky kterým by mohlo dojít ke zjednodušenému neboli nespornému rozvodu, jedná se o rozvod sporný. Tomu je tak zejména v případech, kdy se není možné dohodnout na péči a výživě o nezletilé či studující děti nebo na vypořádání společného majetku.

Společné děti jsou na prvním místě

V případě rozvodu manželství jako první soud přihlíží k situaci společných neplnoletých či studujících dětí. Dokud nebude péče o děti soudní cestou vyřešena, není možné přistoupit k samotnému procesu rozvodu. Jestliže nejsou manželé schopni se mezi sebou dohodnout, může se rozvod manželství protáhnout až na několik let. Dobu prodlužuje nejen vzájemná neshoda manželů, ale také odvolání proti soudnímu rozhodnutí.

Rozvod manželství

Samotné rozvodové řízení přichází na řadu po dohodnutí péče o děti. Tento proces již bývá mnohem rychlejší. Soud, obvykle ten, který se nachází na území, kde spolu naposledy manželé společně žili, na základě podaného návrhu na rozvod manželství zahájí soudní řízení. Oba manželé jsou vyslyšeni a na základě jejich výpovědí se je snaží soud přimět k dohodě. Jestliže není manželství při prvním soudním stání úspěšně rozvedeno, zvyšují se časové i finanční náklady na soudní proces.

U sporného rozvodu je vhodné zajistit si zkušeného právního zástupce, který vám pomůže úspěšně hájit vaše zájmy.

(Placla)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *