Rokycany hospodaří skvěle. Dosáhly na nejvyšší stupeň ratingu v České republice

Rokycany hospodaří bez dluhů, dlouhodobě patří mezi nejlépe hospodařící města s 10 až 20 tisíci obyvateli v České republice a v uplynulých pěti letech každý rok získaly nejlepší možné hodnocení „A“ v iRatingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která zkoumá ekonomické zdraví obcí v České republice.

„To, že Rokycany dosáhly na nejvyšší stupeň ratingu v každém z posledních pěti let, ukazuje, že hospodaření města je dlouhodobě ve vynikající kondici. V celé České republice nalezneme pouze 95 obcí, kterým se to podařilo. Pouze devět z nich ale má víc než tisíc obyvatel,“ říká Luděk Mácha, garant programu iRating společnosti CRIF.

Rokycany téměř nevyužívaly úvěry a od roku 2017 hospodaří zcela bez dluhů. Rozvoj město financuje především z vlastních zdrojů a z přebytku rozpočtu. Díky tomu je při investicích do městské infrastruktury méně závislé na investičních dotacích než podobně velká města v České republice a zároveň jsou schopné lépe plánovat a uskutečňovat budoucí investice.

V Rokycanech se v minulých letech investovalo především do rekonstrukcí. „Kompletně jsme například opravili ulice Soukenickou a Barákovu, zatraktivnili jsme celý plavecký areál, venkovní koupaliště i vnitřní bazén, kde například přibyl další tobogán nebo nové vířivky. Zaměřili jsme se také na školní budovy. Půdní vestavbou skončila rekonstrukce Základní školy v ulici Míru, přestavby se dočkala Mateřská škola Čechova a školní jídelna. Skončila 1. a 2. etapa opravy centrální stoky, podařilo se rovněž vybudovat protipovodňový Park U Rakováčku,“ říká místostarosta Rokycan Tomáš Rada.

Díky dobrým výsledkům hospodaření může město investovat do větších akcí i letos. „Už jsme dokončili přístavbu Mateřské školy Čechova, kde vzniknul zcela nový pavilon se dvěma třídami. Pokračuje další etapa opravy centrální stoky a kompletní přestavba Palackého ulice, která je důležitou pěší zónou v centru města. Rozšíříme kapacitu parkoviště u plaveckého a sportovního areálu, v plánu máme výstavbu tělocvičny, rekonstrukci zimního stadionu a vybudování protipovodňových opatření. Připravujeme rovněž rekonstrukci sídlištních vnitrobloků,“ vypočítává místostarosta.

iRating

iRating zahrnuje komplexní hodnocení ekonomického stavu obcí. Vyhodnocuje 20 finančních a sedm nefinančních ukazatelů, například zadluženost a saldo rozpočtu, nebo likvidita. Nefinanční ukazatele se týkají třeba základních informací o vybavenosti či infrastruktuře obce nebo věkové skladby jejího obyvatelstva. Výsledkem hodnocení je jeden ze sedmi ratingových stupňů. (tz)

Foto Město Rokycany

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *