Radnice ocenila výjimečné zaměstnance plzeňských škol. „Chtěl bych vám všem složit velkou poklonu,” prohlásil primátor

Výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol ocenilo ve čtvrtek 20. června město Plzeň. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do „síně slávy“. Ocenění si laureáti čtvrtého ročníku převzali při slavnostním aktu v koncertním sále 25. základní školy v Plzni z rukou primátora města Plzně Martina Baxy a radní pro oblast školství Lucie Kantorové. Slavnostní odpoledne zpestřily vystoupením děti ze sboru Rolničky 25. základní školy, žákyně deváté třídy si připravily vystoupení aerobiku.

Chtěl bych vám všem složit velkou poklonu za náročnou práci, kterou máte, a kterou, jak si myslím, přes všechny obtíže, strasti a potíže vykonáváte s radostí. V rámci své primátorské funkce, tak i v Poslanecké sněmovně se snažím o to, aby se podmínky pro vaši práci co nejvíce zlepšovaly. Ať už jde o finanční ohodnocení, nebo o zákony, které mají ulehčovat práci učitelům. Doufám, že se to dříve nebo později ve školách projeví,“ řekl při slavnostním ceremoniálu primátor města Martin Baxa. Přítomným popřál klidné letní týdny i hodně síly do dalších let.

Velmi si cením pedagogů, ředitelů i nepedagogických pracovníků, kteří svoji práci dělají s láskou, protože je to velmi znát. Protože jsem sama kantorka, tak vím, že je práce ve škole často velmi náročná,“ doplnila radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Za školní rok 2018/2019 bylo ocenění předáno v následujících pěti kategoriích:

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) získala Jaroslava Klečková z 16. základní školy Plzeň, která se věnuje vzdělávání žáků převážně na prvním stupni základní školy již 40 let. Svým entuziasmem a užitím netradičních forem a metod práce dokáže žáky motivovat k lepším výkonům a nadchnout je pro učení. Nadstandardní úspěchy má v oblasti výuky výtvarné výchovy, svou prací se podílela na prezentaci školy i v zahraničí. Velkou měrou se podílela na výstavě školy v partnerském městě Žilině. V každodenním běhu školy připravuje a realizuje výstavy výtvarných prací žáků. Svým přístupem a nadhledem k běžným každodenním starostem je vzorem především pro mladé začínající učitele. K žákům je Jaroslava Klečková vždy milá, chápající a důsledná, ke kolegům a rodičovské veřejnosti vždy velmi vstřícná.

V kategorii Pedagog roku základní školy bylo uděleno ocenění učitelce Petře Nedvědové in memoriam. Celou svoji pedagogickou kariéru zasvětila dětem. Učila český jazyk a výtvarnou výchovu na 25. základní škole Plzeň. Byla vždy plná optimismu, kamarádství a lásky k dětem a připravená každému žákovi s jakýmkoli přáním či problémem pomoci. Vždy s otevřeným srdcem a porozuměním vyslechla každého žáka i zaměstnance školy. Byla nejen výbornou pedagožkou, ale mnoho hodin týdně se věnovala oblíbenému aerobiku. Rozvíjela u dětí lásku ke sportu a pohybu vůbec, na škole vedla kroužky aerobiku pro děvčata z prvního i druhého stupně a tato vystoupení byla vždy součástí prezentace školy při Dni otevřených dveří. Každoročně organizovala letní soustředění s cvičením, výtvarnými dílnami a turistikou, a to nejen pro své svěřenkyně, ale také pro kolegy a kamarády. Se svými žáky pravidelně jezdila na sportovní soustředění na kolech, lyžích a kánoích. Vedla děti k četbě, učila je vnímat výtvarné umění a výuku často doplňovala poznávacími exkurzemi. Ocenění za Petru Nedvědovou převzala její maminka Jaroslava Krattnerová.

V kategorii Pedagog roku mateřské školy si ocenění převzala dlouholetá učitelka 38. mateřské školy Plzeň Alena Šnebergerová. Po celý svůj profesní život přistupovala k náročné práci učitelky mateřské školy ne jako k zaměstnání, ale jako k poslání. Vždy měla velký podíl na vytváření pozitivního a přátelského klimatu na pracovišti a šířila dobré jméno školy. Své práci obětuje i svůj volný čas, kdy pro děti vytváří pomůcky a hračky na další den. Celoročně se stará o kreativní výzdobu své mateřské školy. Alena Šnebergerová se podílí na přípravě předškolních dětí do základní školy, aktivně spolupracuje se základní školou a organizuje pro děti a širokou veřejnost kulturní představení. Práci učitelky mateřské školy se věnuje po celý svůj kariérní život.

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu Ivana Pavlovská, zaměstnankyně školní kuchyně Benešovy základní a mateřské školy, kde pracuje nepřetržitě již od roku 1976. Za svoji kariéru školní kuchařky se dokázala přizpůsobit moderním trendům ve školním stravování, ochotně se zúčastňuje školení a nové receptury zdravých jídel zavádí do školní kuchyně. Nezapomíná ani na českou kuchyni, která je většinou dětí stále oblíbená. Podílí se na zapojení školy do různých projektů a nápadů, aktuálně je škola zapojena díky ní do projektu 100 let společného stravování. Jejím cílem kromě zdravého stravování je připravit pro malé strávníky také příjemné prostřední školní jídelny, kterou tematicky celoročně zdobí.

V kategorii Mecenáš plzeňského školství získala ocenění městská společnost Plzeňské městské dopravní podniky. Návrh na ocenění podal zřizovatel dopravních podniků – město Plzeň. Plzeňské městské dopravní podniky poskytly bezplatně Plzeňskou kartu ve formě přívěsku celkem 1201 prvňáčkům všech základních škol zřizovaných městem Plzeň, kteří nastoupili k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019. Celková hodnota daru činí 204 tisíc korun. Ocenění za společnost převzal Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňské karty Plzeňských městských dopravních podniků. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *