Napouštění Boleváku vodou z Berounky začne oficiálně v pátek 16. září

Napouštění Velkého boleveckého rybníka v Plzni vodou z Berounky začne oficiálně v pátek 16. září. Dokončen tak bude projekt, který za zhruba 60 milionů korun zajistilo město Plzeň, když nechalo vybudovat systém na jímání vody z řeky Berounky, zajištění její úpravy v čistírně odpadních vod, odkud je následně voda potrubím vedena do rybníka.

Hladina Velkého boleveckého rybníka je v posledních letech pod dlouhodobým normálem. V listopadu 2020 klesla na dlouhodobé minimum asi 1,26 metru pod dlouhodobý normál, nyní je 1,05 metru pod normálem. Pokles město sleduje od mimořádně suchého roku 2017, kdy došlo ke snížení asi o 30 centimetrů, v roce 2019 byl již 104 centimetrů a dále pokračoval. Pokles hladiny na podzim 2020 představoval maximální úbytek ve výši asi 480 000 kubických metrů, aktuální úbytek je asi 410 000 kubických metrů. Spolu s podzemní vodou chybí podle odhadů v rybníce asi 600 000 kubických metrů vody. I když rok 2020 již nelze považovat vzhledem k množství ročních srážek za suchý, docházelo k dalšímu poklesu. Podle odborníků je evidentní, že nádrž má spojitost s hladinou podzemní vody. Ta v minulých letech klesla na velmi nízkou úroveň a v roce 2020 již nebyla saturována. Proto se město rozhodlo situaci řešit. Stávajícím zdrojem vody je kromě srážek také Bolevecký potok, který ale do rybníka aktuálně nepřivádí téměř žádnou vodu.

Město vybíralo z několika řešení, v úvahu přicházela voda z vrtů, z čistírny odpadních vod nebo přečištěná voda z Berounky. Zastupitelé nakonec rozhodli o vybudování zařízení s technologií na jímání a čištění vody z řeky Berounky, které bylo ekonomicky výhodnější a umožňovalo dodávat do Velkého boleveckého rybníka dostatečné množství vody. Pro ekosystém rybníka je zásadní, aby se čistá voda zde neznečistila sloučeninami fosforu, bakteriologicky, organickými mikrokontaminanty, jako jsou zbytky léčiv, hormonální látky atd., a aby se do rybníků nezavlekl račí mor prostřednictvím spór (velikost 0,4 µm). Na tyto faktory byla navržena také úpravna vody, která bude umístěna v areálu ČOV Plzeň. Velký bolevecký rybník tak bude dostávat vodu podobného složení, jako v něm již je.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *