Plzeňské školy dnes přivítaly více než 1600 prvňáčků. Celkem je ve školách přes 14 tisíc dětí

Více než 1600 prvňáčků dnes nastoupilo do prvních tříd ve 26 městem zřizovaných základních školách. Prvňáčků je letos o něco více než loni. Celkem do plzeňských základních škol dnes nastoupilo přes 14,5 tisíce žáků. Na mnoho z nich čekaly zrekonstruované učebny i nové vybavení. Školáci a jejich rodiče také museli vzít na vědomí opatření, která je třeba dodržovat v souvislosti se zamezením šíření onemocnění covid-19. 

Podle radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorové je pozitivní, že se vrací běžný školní provoz, byť s menšími odchylkami. „Konkrétní provoz určí ředitel dané školy na základě doporučení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ uvedla radní. Dodala, že na konci srpna v přípravném týdnu byli pedagogové proškoleni v tom, jaká protiepidemická opatření mají školy zajistit, jaké komunikační kanály mají využívat, i v tom, jak případně nastavit distanční výuku. „Plzeňské školy mají dostatek dezinfekčních prostředků na ruce i na úklid, jsou vybaveny bezkontaktními teploměry a je pro ně našito na dvacet tisíc roušek,“ vyjmenovala Lucie Kantorová.

Mezi doporučeními pro školy je například pravidelné mytí rukou, časté větrání či omezení pohybu zákonných zástupců v budově. Dále je pak doporučeno minimalizovat kontakt mezi žáky jednotlivých tříd či oddělit dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled fyzické osoby. Žák i jeho dohled se musí chránit rouškou. Školní jídelny musí například mýt nádobí ve vodě o teplotě nad 60 stupňů Celsia či zajistit nesamoobslužný výdej jídla.

Vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová oznámila, že podle výsledků zápisů by do prvních tříd plzeňských škol mělo nastoupit 1644 dětí. „Předpokládáme však, že toto číslo bude o něco nižší z důvodu duplicit,“ vysvětlila Dagmar Škrlantová. Pro srovnání dodala, že loni do prvních tříd nastoupilo 1581 prvňáčků, předloni to bylo 1576 dětí. „Letos dále předpokládáme, že ve školách zřizovaných městem bude celkem 14600 žáků. Přesné číslo však budeme vědět až během září. Loni měly plzeňské školy 14521 žáků, předloni 14341,“ doplnila Dagmar Škrlantová.

Město Plzeň využilo letních prázdnin k opravám budov i úpravám vnitřních prostor a údržbám techniky. K největším stavebním investicím, za 47 milionů korun, patří nástavba čtvrtého patra na 20. ZŠ v Brojově ulici, kde vzniklo sedm nových učeben a zázemí pro pedagogy. Stavební práce budou pokračovat i během školního roku. Dále například došlo k výměně stropů napadených dřevomorkou ve 26. ZŠ v Liticích či k opravě tělocvičny ve 4. ZŠ v Kralovické ulici nebo k instalování nového výtahu ze školní kuchyně do výdejny právě ve 21. ZŠ na Slovanské aleji. Během léta provedla také Správa informačních technologií města Plzně ve školách údržbu techniky. Obměnila zhruba 300 LCD monitorů a vyčistila výpočetní techniky.

Celkové počty žáků na plzeňských základních školách:

Rok Počet žáků
2015 13392
2016 13740
2017 14038
2018 14341
2019 14521
2020 14600 (předpoklad)

 

 

Počty žáků prvních tříd plzeňských základní škol

Rok Počet prvňáčků
2015 1848
2016 1797
2017 1632
2018 1576
2019 1581
2020 1644 (předpoklad)

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *