Od pondělí se uzavře Zborovská ulice v Doudlevcích. Až do června tam projede jen MHD

Vodárna Plzeň rekonstruuje kanalizaci v ulici Zborovská v Doudlevcích. Od pondělí 14. února se proto uzavře její část pro osobní a nákladní dopravu. Úsekem i nadále bude projíždět městská hromadná doprava včetně trolejbusů s alternativním pohonem a vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa pro automobilovou dopravu je stanovena ulicemi Samaritská, 17. listopadu, Klatovská, ulice U Trati.

Mapa úseku rekonstrukce kanalizace ve Zborovské

Mapa úseku rekonstrukce kanalizace ve Zborovské

„Důvodem je rekonstrukce kanalizace a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku mezi Samaritskou ulicí až k areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,“ vysvětlil generální ředitel vodárny Jiří Kozohorský.

Práce na rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici se předpokládají do konce června 2022. Stavba se dotkne vozovky a chodníků. Začne úpravami trolejového vedení a skončí obnovou povrchů.

„Nově navržená kanalizační stoka DN 300 bude provedena z kameninového potrubí v téměř čtyřmetrové hloubce, a to včetně obnovy kanalizačních přípojek. Díky úplné uzavírce poběží práce mnohem rychleji,“ doplnil technický ředitel vodárny Radovan Škarban.

Zborovská ulice (foto: D. Veselá)

Zborovská ulice (foto: D. Veselá)

Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o profilu DN 400 a délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022. V červnu 2022 se už předpokládá ve Zborovské ulici spuštění veškerého provozu.

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou ve čtvrti Doudlevce na jaro 2022. Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a částí Doudlevce. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září. Předpokládané stavební náklady jsou 20 milionů korun bez DPH (z toho SÚSPK 8,4 milionu korun bez DPH, město Plzeň 11,6 milionu korun bez DPH). Stavbu zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Souběžně se stavbou okružní křižovatky u Tyršova mostu se bude provádět celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ulice ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Cílem je vyrovnání obrubníků, odfrézování a nové položení asfaltových vrstev a také celková oprava chodníku na východní straně komunikace. Stavba se bude provádět v termínu duben až červen 2022 po polovinách, přičemž po celou dobu stavby bude zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská. Investorem je Správa veřejného statku města Plzně.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *