Na jihu Čech utratí turisté ročně 20 miliard korun

Na jihu Čech utratí turisté každoročně přibližně 20 miliard korun. Vyplývá to z analýzy auditorské a poradenské společnosti KPMG, kterou si nechala zpracovat Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK). Celková ekonomická spotřeba iniciovaná turismem v multiplikaci, tedy včetně zahrnutí nepřímých finančních efektů, se dle studie vyšplhala až na 40 miliard.

Analýza, kterou KPMG zpracovávala loni, sledovala tržby z turismu v regionu v roce 2015.„Na základě těchto souhrnných dat výzkum konstatuje, že celkovýpřínos cestovního ruchu pro veřejné rozpočty v jižních Čechách, tedy pro města, obce a podobně, se v roce 2015 pohyboval přibližně na úrovni osmi miliard korun. Je tedy zřejmé, jaký význam má cestovní ruch a rozvoj turistiky pro celý region,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Pro srovnání. V celorepublikovém měřítku dosáhla v roce 2015 celková přímá útrata účastníků cestovního ruchu 260 miliard korun, celková spotřeba v multiplikaci pak zhruba 510 miliard. Cirka 105 miliard korun z této částky směřovalo do veřejných rozpočtů.

„Z celkového koláče výnosů putovalo 72 procent do státního rozpočtu, 11 procent do rozpočtů zdravotních pojišťoven, 12 procent ve prospěch města obcí a pět procent z této sumy získaly kraje,“ doplnil Polášek.

Zmíněných 20 miliard korun, které turisté na jihu Čech utratili, jsou označovány jako přímé efekty vyvolané v odvětvích přímo spojených s turismem, kde dochází zde k přímému kontaktu poskytovatele či zprostředkovatele služeb se zákazníkem – turistou. Sem patří ubytovací služby -hotely, ubytovny, prázdninové tábory, kempy a tábořiště, stravovací služby, služby osobní dopravy, čerpací stanice pohonných hmot, cestovní kanceláře a průvodcovské služby, informační kanceláře, kulturní služby – muzea, galerie, divadla, historické památky, zoologické a botanické zahrady, rekreační a zábavní služby – sportovní, lyžařské, golfové areály, plážové služby, tematické a zábavní parky, herny a kasina i další přímé služby pro turisty.

Multiplikované (vyvolané), tedy nepřímé efekty turismu, jsou vytvářeny v dodavatelských odvětvích, jako je například stavebnictví – výstavba ubytovacích a rekreačních zařízení, prodej a opravy motorových vozidel, prodej pohonných hmot přímým poskytovatelům turistických služeb, prodej cestovních a jiných potřeb, výroba a dodávky potravin do restauračních zařízení, výroba a dodávky vybavení pro hotely, služby hotelovému průmyslu – prádelny, marketingové služby, účetní služby, úklidové služby, telekomunikační služby, veřejná správa, bezpečnost a další.

„Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které nesporně patří mezi nejvýznamnější součásti regionální, národní i světové ekonomiky. Je také resortem, jehož význam spočívá i ve výrazném přílivu evropských dotačních prostředků do České republiky,“ zdůraznil Polášek.

Jihočeský kraj je v současné době jediným regionem v České republice, který podobným průzkumem disponuje.„Výstupy z analýzy KPGM nám umožňují budoucí efektivní strategické plánování a tvorbu nových projektů v oblasti podpory cestovního ruchu. Sem patří mimo jiné vhodně zvolené a správně zacílené formy a metody propagace turistické nabídky Jihočeského kraje,“ konstatoval manažer marketingu JCCR Ondřej Flemr.

Materiál dopodrobna mapuje nejen skladbu návštěvníků, jejich původ, délku pobytu na jihu Čech, nejčastěji navštěvovaná místa v kraji a podobně, ale obsahuje také konkrétní data o tržbách a příjmech z cestovního ruchu a to jak přímo u poskytovatelů služeb pro turisty, tak u přidružených činností a s tím spojenou zaměstnaností.

Foto www.jccr.cz

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *