Magisterské studium na plzeňských právech bez omezení, končí ale program celoživotního vzdělávání

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) zastavila správní řízení ve věci omezení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Ukončení programu celoživotního vzdělávání a návrh systémových opatření uvnitř ZČU – to jsou kroky, které NAÚ považuje za záruku odstranění zjištěných nedostatků.

Důvodem správního řízení, které NAÚ zahájil 17. května, byl právě program celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy práva. Rada NAÚ poukazovala na velkou váhu bonifikace, přiznávanou jeho absolventům v přijímacím řízení do magisterského studijního programu.

V reakci na správní řízení vydal děkan Fakulty právnické ZČU Stanislav Balík dne 18. května pokyn o neuskutečňování programu CŽV Základy práva a rektor ZČU Miroslav Holeček následně navrhl systémová opatření, která by v rámci interních procesů podobné situace do budoucna eliminovala.
„Západočeská univerzita má institucionální akreditaci, což je důkazem, že dokážeme vnitřní procesy sami kontrolovat a že dokážeme také reagovat na situace, kdy nastane jakákoliv pochybnost o kvalitě vzdělávání, přijímacího řízení nebo jiných procesů,“ říká rektor ZČU. Jím navržená opatření mají posílit součinnost Rady celoživotního vzdělávání a Rady pro vnitřní hodnocení. „Cílem je, aby Rada pro vnitřní hodnocení mohla lépe dohlížet na propojení programů CŽV se vzděláváním v akreditovaných studijních programech. Považuji také za nutné, aby v Radě pro vnitřní hodnocení byl externí odborník, který zaručí, že i v tak specifické oblasti, jakou je oblast vzdělávání Právo, bude Rada schopna provádět věrohodnou oponenturu,“ vysvětluje rektor.

V situaci, kdy nejsou zcela jasná pravidla pro uznávání programů celoživotního vzdělávání, může být podle něj právě toto důležitým nástrojem zajišťování kvality. „Jsem rád, že Fakulta právnická bude moci pokračovat ve vzdělávání bez omezení akreditace. Je však důležité chápat správní řízení také jako příležitost pro kroky na systémové úrovni, které nám pomohou podobným situacím předcházet,“ upozorňuje Miroslav Holeček. Navržená systémová opatření musí ještě schválit Akademický senát ZČU.

Zdroj: ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *