Linky MHD č. 35 a 57 změní od 9. prosince trasu, konečná bude na terminálu Hlavní nádraží

Linky městské hromadné dopravy v  Plzni číslo 35 a 57 změní trasu od 9. prosince, tedy k  datu celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy. V  souvislosti se zprovozněním nového autobusového terminálu, který město dokončí 8. prosince v  Šumavské ulici u Hlavního nádraží, začnou obě linky vozit cestující až k  nádraží. Dosud měly konečnou zastávku U Ježíška, tedy na nepříliš vhodném místě s  ohledem na docházkovou vzdálenost k  významným cílům v  okolí, především pak k  Hlavnímu nádraží. I při výstupu na zastávce Pařížská bylo nutné při přestupu na vlak přecházet Mikulášskou či Sirkovou ulici. Změnu trasy schválila na listopadovém jednání Rada města Plzně. Lidem se tak zkrátí přestup na vlaky a rozšíří nabídka spojů pro cestující na  trase CAN — U Práce — Mrakodrap — Hlavní nádraží.

„Linky číslo 35 a 57 jsou v  současné době vedeny v  trase U Ježíška — Mrakodrap — CAN — Radčice — Křimice/Malesice (— Město Touškov). Konečná zastávka U Ježíška je od Hlavního nádraží poměrně vzdálena, není u ní k  dispozici ani žádné zázemí pro řidiče, chybí také možnost využití toalet. Proto byla navržena změna konečné obou linek v  centru, kdy ze zastávky Mrakodrap obousměrně pojedou autobusy MHD Americkou ulicí s ukončením v  novém autobusovém terminálu,“ popsal schválenou změnu Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Zastávky na trase budou následující: Mrakodrap, Pařížská (nově obousměrně), Hlavní nádraží. Rozsah provozu obou linek se nezmění.

Nový autobusový terminál bude dokončen 8. prosince v prostoru mezi 1. nástupištěm Hlavního nádraží a Šumavskou ulicí. Budou na něm ukončeny linky příměstských autobusů přijíždějících do Plzně zejména ve směrech od Bílé Hory, Doubravky a Slovan. Součástí terminálu je zázemí pro řidiče a cestující městských i příměstských autobusů, terminál je napojen na podchody spojující jednotlivá nástupiště Hlavního nádraží a dolní halu v  budově Hlavního nádraží, kde jsou umístěny pokladny s  prodejem jízdenek na vlakové spoje.

Díky novému autobusovému terminálu se zkrátí dosavadní 3,5 kilometrová vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak pouze na několik desítek metrů. Město Plzeň vynaložilo na stavbu terminálu bezmála 122 miliony korun včetně DPH. Plzeň získala na projekt dotaci téměř 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu.

„Přestupní uzel Hlavní nádraží má velmi výhodnou polohu poblíž  centra města, v jeho těsné blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové linky MHD a většina trolejbusových linek MHD. Novým umístěním autobusového terminálu před nádražím se zefektivní organizace veřejné dopravy v Plzni, zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi vlaky, veřejnou příměstskou a městskou dopravou,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Pro stavbu autobusového terminálu Hlavní nádraží mělo město dva důvody. Za prvé vznikne kvalitní přestupní uzel pro občany města, ať již cestují do okolí či do Prahy. Za druhé bude terminál sloužit občanům celé plzeňské aglomerace, kteří do Plzně cestují za studiem či za prací,“ doplnil Petr Náhlík. (tz)

Repro MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *