Když už musí dítě na urologii, nemocnice mu zajistí větší komfort

Návštěva urologické ambulance většinou není moc příjemná. O to hůř, když tam na ošetření musí jít děti. Fakultní nemocnice Plzeň se jim to ale snaží zpříjemnit. Urologická klinika FN Plzeň má novou prostornou ordinaci pro dětské pacienty vybavenou kvalitním sonografickým přístrojem, čekárnu s místem na kočárky, přebalovacím pultem a herním koutkem. Prostory prošly výraznou stavební rekonstrukcí v hodnotě necelých 700 tisíc korun. Ročně zde v ambulantním traktu ošetří přes 3 000 dětí, v posledním roce došlo dokonce k nárůstu o téměř 700 nejmenších pacientů.

„Naše klinika zajišťuje péči o dětské pacienty od kojeneckého věku až do dospělosti pro celý západočeský region, děti často i z Karlovarského kraje. Zabýváme se problematikou vrozených vývojových vad močové soustavy a chlapeckého genitálu, nočním pomočováním, ale i dysfunkčními poruchami mikce,“ představuje pracoviště zástupkyně přednosty Urologické kliniky a dětská uroložka Olga Dolejšová.

Urologové úzce spolupracují s Dětskou klinikou a s Neonatologickým oddělením, nově také s kolegy z Kliniky zobrazovacích metod, a to jak v rámci sonografie a magnetické rezonance, tak v indikovaných případech i při vyšetření počítačovou tomografií s minimální radiační zátěží. Nezbytná je také spolupráce s anesteziology.

„Nejmenší děti operujeme na centrálních sálech na Lochotíně, větší děti na sálech Urologické kliniky v borském areálu. Nejčastějšími výkony jsou operace na zevním genitálu, například obřízka nebo nesestouplé varle. Dále provádíme rekonstrukční výkony při vrozených vývojových vadách ledvin a močovodů nebo rekonstrukční výkony pro hypospádii, což je vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu,“ vysvětluje Olga Dolejšová a doplňuje: „Do budoucna plánujeme rozšíření péče v oblasti dysfunkčních poruch mikce a doufáme, že se nám podaří zavést robotickou chirurgii u dětí jako v ostatních centrech dětské urologie v České republice,“ dodala.

V rámci lůžkové péče je na klinice pro dětské pacienty zajištěn samostatný pokoj se sociálním zázemím a hernou. Dle možností se pracoviště snaží o maximální přítomnost rodičů při hospitalizaci dítěte.

„Úspěšný rozvoj nemocnice není jen o nových pavilonech a milionových investicích do modernizace přístrojů, ale i o těchto zdánlivě menších krocích, které jsou pro dané pracoviště ale velice potřebné. Výrazně pomohou se zlepšením komfortu péče o pacienty a také jich kapacitně zvládneme mnohem více ošetřit. Věřím, že i personál tuto proměnu vítá a bude se jim v těchto krásných nových prostorách příjemně pracovat,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Zdroj: FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *