Jaký vliv měla totalita na zdravotnictví? Dozvíte se to na přednášce z lékařské etiky i pro veřejnost

Psychiatrická klinika Lékařské fakulty v Plzni pořádá v pátek 15. listopadu otevřenou přednášku spojenou s diskusí na téma Totalitní režimy a zdravotnictví. Na přednášce, která je součástí výuky lékařské etiky, vystoupí děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., a také přímí aktéři listopadových událostí – členové stávkového výboru LFP v roce 1989, mezi nimi prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., nynější přednosta Urologické kliniky LF a FN Plzeň, a MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.

Přednáška, která je součástí série otevřených přednášek předmětu Lékařská etika a psychologie v tomto semestru, začne v 11:45 ve velké posluchárně Pavlovova ústavu (Lidická 1, Plzeň). V úvodu přednášky pronese projev děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Na to naváže přednáška přednosty Psychiatrické kliniky doc. MUDr., Jana Vevery, Ph.D., o zneužívání psychiatrie před rokem 1989 a následovat bude  diskuse  na téma, jak to bylo doopravdy se „socialistickými výdobytky“. „Povinné očkování a povinné lékařské prohlídky měly pozitivní dopad, ale socialismus celkově zavedl do zdravotnictví  nezdravý paternalistický přístup, který leckde přetrvává dodnes,“ vysvětluje docent Vevera, který je iniciátorem debaty.

Řeč bude i o tom, jak mohl  režim ovlivňovat studenty, například nerovným přístupem při přidělování zkouškových termínů nebo přihlížením k účasti na demonstracích při hodnocení studijních výsledků.

V závěru pak dostanou slovo hosté, kteří prožili 17. listopad a další události roku 1989 na Lékařské fakultě v Plzni, aby jednak zavzpomínali na to, jak prožívali převrat, jednak se případně vyjádřili i k diskutovaným tématům.

Ing. Barbora Černíková

Ilustrační foto archiv FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *