Bezodpadová stavba není sci-fi. Staré cihly, beton, tašky a dlaždice nepatří na skládku

Vybourané cihly, beton, staré tašky nebo dlaždičky nepatří do popelnice, na skládku ani do lesa. Stavební a demoliční odpad můžete odvézt do sběrného dvora nebo rovnou do recyklačního centra, kde ho dokáží téměř beze zbytku efektivně zpracovat. V podobě recyklovaného kameniva a dalších materiálů se vrací zpět do stavebnictví a šetří tak rychle mizející přírodní zdroje, jako je kámen či písek.

Přední odborníci na recyklaci stavebních a demoličních odpadů se sešli ve čtvrtek 21. 3. na 7. ročníku konference Recykluji! Neskládkuji! v prostorách technologického parku TechTower Plzeň.

U diskusních stolů se hovořilo mimo jiné o tom, proč se vyplatí udělat předdemoliční audit, jaké jsou novinky v legislativě či kdy a jak využít na stavbě konkrétní recykláty. „Předdemoliční audit jako nástroj pro efektivní demolice umožňuje v maximální míře využít druhotné materiály a v důsledku tak ušetřit i finanční zdroje,“ uvedl Jan Otýs, ředitel společnosti AZS 98.

Zástupci obcí se dozvěděli praktické informace, jak správně nastavit evidenci odpadů, aby co nejvíce usnadnili život občanům, měli vše v pořádku a předešli případným pokutám. Obce a stavební společnosti jsou největšími dodavateli recyklačních center, stavební odpad ale centra přijímají i od jednotlivců. I při menší stavební úpravě, jakou je třeba rekonstrukce koupelny nebo vybourání okna, je důležité si dopředu zjistit, kam budu moci vzniklý odpad uložit a jak ho případně vytřídit.

„Stavební a demoliční odpady jsou cennou surovinou, která výrazně šetří životní prostředí. Na to je třeba myslet u menší stavby stejně jako u velkých projektů,“ uvedla Petra Kaldová, generální ředitelka skupiny firem pod značkou AZS 98.

Bezodpadová stavba se zaměřuje na odpady, které vznikají už v průběhu výstavby. Hlavním smyslem je separace čistých odřezků stavebních materiálů, jako jsou například tepelné izolace, sádrokartony apod., a navrácení v čistém stavu zpět k výrobci. Samozřejmostí je vytřídění všech ostatních odpadů a jejich předání k recyklaci. V roztříděném stavu se odpady recyklují snáze a v důsledku se šetří nejen primární suroviny, ale i finanční zdroje za likvidaci směsných stavebních odpadů.

U demolic je velkým pomocníkem takzvaný předdemoliční audit, který objekt detailně zmapuje, specifikuje druhy odpadů a jejich množství a navrhne uplatnění recyklovaných materiálů. Pro novou stavbu se pak mohou následně využít celé prvky, jako například překlady, ocelové konstrukce a obklady stěn, nebo se materiály zpracují recyklační linkou přímo v místě a využijí se ve formě betonového a suťového kameniva.

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU provozuje ve čtyřech krajích devět recyklačních center (většinu z nich na západě Čech), která v roce 2023 zrecyklovala 126 000 tun stavebního odpadu. V průběhu konference Recykluji! Neskládkuji! byly tradičně oceněny firmy z Plzeňského kraje, které jdou příkladem a v roce 2023 aktivně uložily nejvíce odpadu a využily nejvíce recyklátů.

O problematice recyklace stavebního odpadu hovořili na konferenci Vladimír Macourek z odboru průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Tomáš Kameník z České inspekce životního prostředí nebo Pavel Novák ze společnosti Odpadová poradenská.

V rámci konference byly na nádvoří TechToweru vystaveny také nové stavební a třídicí stroje značky Develon od společnosti Garnea a kontejnery a obaly pro bezodpadovou stavbu.

Zdroj: Daniela Vítová, tiskový servis

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *