Archiv připravil výstavu, ta seznamuje s historií Plzně v letech 1788 až 1918

Historii západočeské metropole představuje výstava v mázhauzu plzeňské radnice, expozice s názvem „Plzeň v období velkých změn (1788 – 1918)“ seznamuje s dějinami Plzně, hospodářským a politickým vývojem, zaměřuje se také na kulturu, architekturu, náboženský a politický život. Koná se u příležitosti vydání druhého dílu třísvazkové publikace Dějiny města Plzně, která se již brzy objeví na pultech knihkupectví. Svým obsahem výstava časově navazuje na expozici z loňského roku a první díl Dějin města Plzně, který vyšel v dubnu 2014. Připravil ji Archiv města Plzně, potrvá do 26. října.

„Velmi mě těší, že Plzeň pokračuje v objevování nových skutečností v historii města. A s tím samozřejmě souvisí i navazující vydání druhého dílu Dějin města Plzně,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.

Městský archiv roztřídil informace z dalších 130 let historie Plzně do zajímavých bloků. Na výstavních panelech lidé najdou nejen oblasti jako malířství, sochařství a literární život, ale i konkrétní údaje k pivovarnictví, Škodovým závodům nebo k fenoménu 19. století fotografii.

Informace zájemci naleznou na 26 panelech a v osmi vitrínách. Textové části doplňují ilustrace, dobové snímky a vystavené exponáty. Mezi nimi jsou například pečetidlo pivovaru, mince, staré pohlednice, dirigentská taktovka Hynka Pally nebo odznak Hlaholu. Dvě velké vitríny se věnují vojenství a ukazují uniformy Rakousko-uherské armády nebo Československých legií. Ty doplňují například ruční granát, útočný nůž, důstojnická rakouská šavle. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek Archivu města Plzně, Západočeského muzea v Plzni a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj.

Výstavu uspořádal Archiv města Plzně u příležitosti vydání druhého dílu třísvazkové knihy Dějiny města Plzně. Tu již brzy lidé najdou na pultech knihkupectví. „Druhý svazek Dějin města Plzně představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na moderní dějiny Plzně. Periodizace musela být přizpůsobena místním specifickým poměrům, jedná se především o rok 1788, který byl zvolen s ohledem na ustavení regulovaného magistrátu, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné orgány,“ řekl Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně.

Druhý díl Dějin města Plzně je stejně jako první svazek určen nejširšímu čtenářskému okruhu, kniha však splňuje veškerá kritéria odborného textu. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu je historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni Karel Waska.

Výstava je dílem pracovníků Archivu města Plzně Štěpánky Pflegerové a Kateřiny Fantové za spolupráce vedoucího autorského kolektivu Dějin města Plzně 2 Karla Wasky. Zájemcům jsou k dispozici také doprovodné texty k instalacím.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *