Architekta Adolfa Loose připomíná nová publikace. Vydalo ji město Plzeň

Adolf Loos a Plzeň. To je název publikace, kterou právě vydalo město Plzeň. Připomíná, že letos uplyne 90 let od úmrtí tohoto klíčového zakladatele moderní architektury a že západočeská metropole se může pochlubit několika jeho unikátními realizacemi. Město publikaci vydalo ve své edici Významné plzeňské kulturní osobnosti.

„Před rokem 1989 bylo jméno Adolf Loos veřejnosti téměř neznámé. Těžištěm Loosovy architektonické práce je nesporně Vídeň, dále Paříž, Montreux, rodné Brno či Praha. I Plzeň se ale může pochlubit Loosovými unikátními realizacemi, které co do počtu řadí Plzeň hned za Vídeň. Publikací se snažíme veřejnosti přiblížit tuto kosmopolitní osobnost a význam jeho díla se zaměřením právě na jeho plzeňské projekty. A připomínáme i kunsthistoričku a emigrantku Věru Běhalovou, která se v minulém století nejvíce zasadila o záchranu Loosových interiérů v Plzni, cenného dědictví evropské architektury,“ uvedla radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.

Publikace o rozměru A5 má 48 stránek, přibližuje nejen Loosovy architektonické principy, ale také jeho život a vztah k Plzni. Je doplněna dobovými fotografiemi a několik desítek snímků pak ukazuje, jak vypadají Loosovy plzeňské interiéry dnes.

Vznikla ve spolupráci Odboru kultury a Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně a příspěvkové organizace Plzeň–TURISMUS. Brožura v české verzi s anglickým a německým resumé včetně obrazové dokumentace je bezplatně k dispozici v Turistickém informačním centru města Plzně a na Odboru kultury Magistrátu města Plzně (do vyčerpání nákladu).

„Přestože v očích mnohých je Adolf Loos považován především za Vídeňana, tak právě v Plzni se nám podařilo využít jeho odkaz a postupně veřejnosti zpřístupnit hned několik Loosem navržených interiérů. Městská organizace Plzeň–TURISMUS ve spolupráci s rodinou Brummelových a Západočeskou galerií v Plzni vytvořila a provozuje turistický produkt pod značkou Adolf Loos Plzeň, který se řadí k předním plzeňským turistickým lákadlům s potenciálem oslovit milovníky architektury a designu z celého světa,“ připomněla náměstkyně primátora města Plzně Lucie Kantorová, do jejíž gesce spadá také cestovní ruch.

Kromě tří pravidelných prohlídkových tras – Bytů Voglových a Krausových, Brummelova domu a Semlerovy rezidence – mohou několikrát ročně zájemci navštívit také další dva doposud nezrekonstruované Loosovy interiéry – byt Richarda Hirsche v Plachého ulici a byt rodiny Huga Semlera na Klatovské 19. Vstupenky na všechny prohlídkové trasy je možné zakoupit v Turistických informačních centrech města Plzně vedle radnice a na Palubě Hamburk u hlavního vlakového nádraží nebo online na webu www.adolfloosplzen.cz. Další Loosovy interiéry jsou přístupné v Praze, kde je možné navštívit Müllerovu a Winternitzovu vilu.

Edicí Významné plzeňské kulturní osobnosti, kterou magistrátní odbor kultury založil před deseti lety, vzdává Plzeň hold výjimečným uměleckým a kulturním osobnostem, které v ní žily a působily. Prvním počinem v této edici byla publikace o Jiřím Trnkovi, dále o Josefu Skupovi, Ladislavu Sutnarovi, Vendelínu Budilovi, Miroslavu Horníčkovi a dalších.

Zdroj: www.plzen.eu – Na úvodním snímku představuje publikaci radní města Plzně pro kulturu a památkovou péči Eliška Bartáková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *