Změny v tarifu MHD od 1. 7. 2016 platné pro zónu 001 vnitřní Plzeň

Od 1. července dochází k několika změnám v tarifu plzeňské veřejné dopravy. Představujeme je tak, jak nám je a. s. Plzeňské městské dopravní podniky představila. Týkat se budou zlevněných jízdenek pro děti a studující. Nově se zavádí předplatné pro psy. K dalším změnám dojde od 1. ledna 2016 u předplatného pro děti do 15 let.

  1. Nákup zlevněného předplatného pro děti ve věku 6 – 15 let a studující ve věku 15 – 26 let

Již není nezbytné splňovat podmínky pro nárok na zlevněné předplatné jízdenky po celou dobu platnosti jízdenky. Nově postačí splňovat podmínky pro nárok na slevu pouze k počátku platnosti jízdného.

 

  1. Turistická jízdenka

Turistická jízdenka je vratná a je vydávána oproti záloze ve výši 100 Kč. Lze na ni nahrát předplatné v rozsahu 1 – 17 dní nebo elektronické peníze dle vlastní volby až do výše 3 500 Kč. Předplatné je ve dvou variantách – základní předplatné a zlevněné předplatné ve výši 50 % pro děti od 6 do 15 let a pro studenty do 26 let.

Nárok na zlevněnou jízdenku se prokazuje jak při pořízení Turistické jízdenky, tak i při přepravní kontrole ve vozidle.

 

             3. Předplatné pro psy

Roční předplatitelé nebo držitelé Plzeňské karty s nárokem na bezplatnou přepravu budou moci nově využít možnosti pořídit předplatné pro psa.

Platnost předplatného pro psa je:

  • 365 dní pro osoby s nárokem na bezplatnou přepravu
  • pro držitele ročního předplatného se platnost pohybuje v rozmezí platnosti předplatného (může být
    i kratší než 365 dní, záleží na okamžiku pořízení předplatného pro psa).

Předplatné pro psy se bude nahrávat na Plzeňskou kartu osoby, která bude doprovázet psa.

Ceny jsou nastaveny právě jen pro uvedené úrovně (480 Kč a 240 Kč) a nesnižují se dle počtu dní, na které je předplatné pro psa pořízeno.

 

              4. Předplatné pro děti od 6 do 15 let od 1. 1. 2017:

Druh předplatného Stávající cena předplatného Cena předplatného od 1. 1. 2017
31 dní 168 Kč 169 Kč
183 dní 860 Kč 862 Kč
365 dní 1 486 Kč 1 490 Kč

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *