Zemřel dlouholetý šéf Chirurgické kliniky FN Plzeň profesor Vladislav Třeška

V pátek zemřel významný český chirurg, dlouholetý přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a proděkan  Lékařské fakulty UK v Plzni prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. “Odešel vynikající odborník uznávaný na celém světě, pro kterého byl pacient vždy na prvním místě,” uvádí se na webu FN. “Odchod profesora Vladislava Třešky je pro celou FN Plzeň velkou ztrátou.”

Díky svým odborným pracím a úspěšné medicínské praxi se Vladislav Třeška stal světově uznávaným odborníkem zejména v oboru transplantologie, cévní a jaterní chirurgie. V těchto progresívních oborech zavedl řadu ojedinělých originálních metod, které uplatňuje v klinické praxi. Zasloužil se tak o výrazné pokroky v medicíně 21. století. Stal se díky těmto klíčovým zásluhám také přednostou Transplantačního centra v Plzni. Účastnil se opakovaných stáží na chirurgických klinikách ve Velké Británii, v USA a v Hongkongu. U příležitosti státního svátku  28. října 2022 udělil prezident České republiky Miloš Zeman profesoru Vladislavu Třeškovi medaili Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Chirurg Vladislav Třeška je absolventem Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Jako plzeňský rodák zůstal svému městu věrný, a to i v roli renomovaného chirurga na Chirurgické klinice FN Plzeň, kde přes dvacet let působil jako přednosta. Na Lékařské fakultě UK v Plzni působí prof. Třeška jako proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení. Soustavně se po dobu více než 30 let věnuje výuce českých a zahraničních studentů medicíny, a to i postgraduálních – jako školitel vedl 10 doktorandů, všichni obhájili titul Ph.D.

Významné jsou i jeho práce výzkumné a publikační (H index 23), a dále členství v mnoha odborných společnostech na české a evropské úrovni. Je autorem nebo spoluautorem 19 monografií se zaměřením na výše jmenovaná odborná témata. Je často zvaným řečníkem a hostujícím profesorem v zemích Evropy, USA a Japonska. Je držitelem mnoha cen a medailí především za tvorbu výukových textů a významných odborných monografií.

Zdroj: FN Plzeň a LF UK Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *