Ze středečního krizového štábu v Plzeňském kraji: osoby v karanténě mohou být umístěny v domovech mládeže

Krizový štáb Plzeňského kraje zasedl ve středu 14. 10. 2020, aby zhodnotil situaci v kraji v souvislosti s nákazou COVID-19. Zástupci jednotlivých složek IZS, armády a nemocnic předali informace ze svých rezortů.

Epidemická situace v kraji

Současný vývoj epidemie v Plzeňském kraji kopíruje vývoj v celé ČR. Nejhorší je situace v okrese Plzeň-sever. Počet případu za 13. 10. 2020 byl v kraji rekordní – 549 pozitivně testovaných osob. Na základě informací od prof. Petra Pazdiory z Krajské hygienické stanice (KHS) je v kraji nejvíce pozitivních osob ve věkové skupině 25-44 let, naopak ubylo pozitivních osob u nižších věkových skupin. Navýšilo se ale procento pozitivních ve věkové skupině 65+ z původních 11 % na 13 % z počtu odhalených pozitivit.

Ředitel KHS uvedl, že dobrou zprávou je, že odběrová místa mají dostatečnou kapacitu a na žádost KHS budou rozšiřovat otevírací dobu. Ředitel také poděkoval Městské policii Plzeň, která poskytla své zaměstnance na výpomoc do call centra.

Lůžkové kapacity a další ubytovací možnosti

Krajský koordinátor intenzivní péče doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. z FN Plzeň informoval o počtu hospitalizovaných ve FN k 13. 10. 202 – 130 nemocných v běžném režimu a 18 pacientů JIP. Uvedl také prognózy vypočítané pro náš kraj, s tím, že se na základě prognóz stále navyšuje kapacita lůžek pro pacienty s COVID-19, a to jak ve FN, tak v dalších nemocnicích. Kapacity nemocnic jsou navyšovány s tím, že se omezuje operativa na akutní a onkologické výkony.

Kraj dostal od Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) za úkol vytipovat ubytovací objekty v kraji, kde by bylo možné ubytovat určené skupiny nemocných nebo osob v karanténě. V současné době má kraj vytipované zejména domovy mládeže, kde je pro tyto účely volná kapacita. O způsobu využití objektů se bude s ÚKŠ jednat. Stejný úkol obdržel i Hasičský záchranný sbor, se kterým bude kraj toto koordinovat.

Využití práce studentů zdravotnických oborů

Plzeňský kraj má k dispozici databázi studentů lékařské fakulty  a dalších zdravotnických oborů (VŠ, VOŠ, SŠ), které by bylo možné oslovit v případě potřeby doplnění personálních kapacit do zdravotnických nebo sociálních zařízení. Po dohodě mezi kraji budou tyto studenti oslovováni dle místa bydliště, nikoliv dle umístění školy, kterou studují. „Před tím, než by byla studentům nařizována pracovní povinnost, budeme je oslovovat, zda mohou pomoc poskytnout. Snažíme se také databázi upřesňovat tak, aby bylo zřejmé, zda již student nemá pracovní úvazek uzavřený v nějakém zdravotnickém zařízení,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Databáze dobrovolníků

Od počátku vzniku je v databázi registrováno cca 352 dobrovolníků, z toho je cca 75 studentů lékařských fakult, lékařů a zdravotních sester se přihlásilo cca 50 a studentů nelékařských oborů cca 10.

K  dnešnímu dni reagovalo přes 40 studentů, kteří měli zájem pracovat jako dobrovolníci. Kontakty na dobrovolníky byly předány na zdravotnická a jiná zařízení dle požadavků a možností studentů. Kontakty byly předány na odběrová místa – 14 kontaktů Privamed, 3 Genetika Plzeň, 1 Domažlická nemocnice, 5 Klatovská nemocnice a 8 KHS Plzeň.

Studenty například přímo oslovila také ZZS PK a další zdravotnická zařízení, která už měla kontakty z první vlny epidemie, studenti jsou již zaučení a mohou hned začít pracovat.

Školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Plzeňský kraj v úterý 13. 10. 2020 zveřejnil seznam škol a školských zařízení, která zajišťují péči o děti zaměstnanců vybraných profesí (bezpečnostní složky, městská policie, pracovníci v sociálních službách a další). Škol je v současnosti 25 (dnes přibyla Základní škola v Dobřanech). Zaměstnavatelé mohou hlásit zájem o umístění dětí svých zaměstnanců přímo Veronice Šimonové (veronika.simonova@plzensky-kraj.cz). Více informací zde: https://www.plzensky-kraj.cz/plzensky-kraj-vyclenil-skoly-pro-deti-zdravotniku. V současné chvíli je umístěno cca 30 dětí, nejvíce ve městě Plzeň a zítra je požadavek na cca 50 dětí.

Zdroj: Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *