Západočeská univerzita přivítala absolventy a zaměstnance Vysoké školy strojní a elektrotechnické

Západočeská univerzita (ZČU) si letos připomíná 70 let technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni. Ve čtvrtek 17. října, přesně v den kulatého výročí zahájení výuky na tehdejší Vysoké škole strojní a elektrotechnické (VŠSE), přivítal na ZČU rektor Miroslav Holeček spolu se zástupci technických fakult absolventy a bývalé zaměstnance první technicky zaměřené plzeňské vysoké školy. Během celodenního setkání s názvem Tenkrát před 70 lety navštívili moderní budovy v kampusu ZČU na Borských polích i místa, kde před několika dekádami strávili svá vysokoškolská léta.

ZČU je oborově velmi bohatá – nabízí obory technické, přírodovědné, společenskovědní, humanitní a umělecké. Pevné základy jí však dala Vysoká škola strojní a elektrotechnická, a zejména pak spojení vysokoškolského technického vzdělávání s praxí,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček během přivítání absolventů a bývalých zaměstnanců VŠSE v budově Fakulty elektrotechnické. „Univerzitě dalo toto propojení obrovskou sílu a možnost rozvíjet se v aplikovaném výzkumu. Jsme unikátní v tom, že se nám podařilo vybudovat čtyři výzkumná centra, která stojí na této tradici,“ připomněl rektor ZČU. „Vy všichni jste součástí těchto základů,“ uzavřel Miroslav Holeček.

Michal Kučera, viceprezident pro strategii a marketing společnosti Škoda Transportation, která je generálním partnerem oslav 70. výročí technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni, připomněl, že plzeňská Škodovka byla před sedmdesáti lety jedním z iniciátorů založení VŠSE a že od samého počátku došlo k úzkému propojení mezi vysokou školou a plzeňskou strojírnou. „Škoda zaměstnávala a zaměstnává absolventy strojírenských a elektrotechnických oborů. Dodnes Škoda a ZČU úzce spolupracují také na poli vědy a výzkumu a podílejí se na státem podporovaných projektech aplikovaného výzkumu a inovací,“ uvedl Michal Kučera. „Stejně jako před sedmdesáti lety si je také dnešní Škoda v roce 2019 vědoma jedinečného významu technického vzdělávání pro další existenci a rozvoj naší společnosti,“ řekl na závěr.

Účastníky setkání pozdravili také zástupci všech tří technických fakult ZČU – strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd. Právě tyto fakulty společně s výzkumným centrem NTC setkání Tenkrát před 70 lety zorganizovaly. Na sedmdesát hostů pozvaly do tehdejšího sídla VŠSE, dnešní Fakulty právnické v sadech Pětatřicátníků 14, a do dalších prostor, kde v prvních letech existence školy probíhala výuka. Na svá vysokoškolská léta mohli absolventi a bývalí zaměstnanci VŠSE zavzpomínat v budově Okresního soudu Plzeň-město v Nádražní ulici a v prostorách Církevního gymnázia. Navštívili také laboratoře technických fakult a výzkumných center. V závěru dne se pak někteří zúčastnili komponovaného koncert Radost ze svobody na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, který byl věnován 30. výročí listopadových událostí.

Svoji historii připomenou všechny tři technické fakulty také společným dnem otevřených dveří, který se uskuteční 29. ledna 2020. 70 letům technického vysokého školství bude věnován i Reprezentační ples Západočeské univerzity 14. března 2020 a tematika 70 let vysokoškolské techniky v Plzni se objeví i na uměleckých instalacích zástupců Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v rámci březnového festivalu BLIK BLIK. (tz)

Vysokoškolská výuka technických oborů – strojírenství a elektrotechniky – byla v Plzni zahájena 17. října 1949. Zajišťovala ji pobočka pražského Českého vysokého učení technického. Ještě v tomtéž akademickém roce z ní vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE). Ačkoliv se s výukou mělo původně začít až v roce 1950, nadšení zapojených osob a finanční i personální pomoc Škodových závodů umožnila otevřít školu už v říjnu 1949. Na konci akademického roku 1949/1950 byla výnosem ministerstva školství zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta v čele s děkanem a 1. října 1953 se VŠSE stala samostatnou vysokou školou vedenou rektorem.

V roce 1960 se jako reakce na zvýšený zájem studentů o studium technických oborů utvořily dvě samostatné fakulty – strojní a elektrotechnická. V roce 1990 pak byla založena Fakulta aplikovaných věd. Její základy položila část kateder fakult strojní a elektrotechnické. V roce 2000 obohatilo plzeňskou techniku výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum), které se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *