Plzeň má vlastní realitku. Chránit chce i zájmy pronajímatelů

Vlastní realitní agenturu si zřídilo město Plzeň. Díky ní mohou získat bydlení i lidé, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení. Město tím chce pomoci těm, kteří bydlení hledají, propojit je s majiteli volných bytů. A vlastníkům zajistí garance, aby neměli obavy do projektu se zapojit.

Realitní agentura města Plzně (RAMP) propojí pronajímatele s nájemcem. Ti se spolu domluví na výši nájemného a uzavřou nájemní smlouvu. Agentura bude garantovat pronajímateli čtyři měsíční nájmy. Tyto čtyři garantované měsíční nájmy však budou stanoveny podle výše cen nájmů uvedených v cenové mapě ke dni uzavření nájemní smlouvy. Garanční plnění ze strany agentury se vztahuje na pohledávky nájemce i na škody způsobené v pronajatém bytě, a to po dobu sjednanou v garanční smlouvě.

„Zároveň pronajímatel bude mít jistotu, že nájemci poskytuje podporu náš sociální pracovník oddělení prevence ztráty bydlení, který mu pomůže se zabydlením, bude mu dále pomáhat například se zajištěním práce a podáním žádostí o sociální dávky. Bude dohlížet, aby dostál všem svým závazkům, či pomáhat projednávat třeba i případná nedorozumění se sousedy. Tato míra podpory je individualizovaná, aby odpovídala potřebám nájemce a jeho rodiny, a také pronajímatele,“ vysvětlila radní města Plzně Světlana Budková a upozornila, že mezi RAMP a pronajímatelem bude sepsána dohoda o spolupráci, kde bude uveden i seznam poskytovaných garancí.

RAMP spolupracuje s městským Kontaktním místem pro bydlení v Jagellonské 563/8, na které se obrací osoby v bytové nouzi s žádostí o pomoc. „Tyto dvě organizace společně shromažďují informace o zájemcích o bydlení, ověřují jejich finanční situaci, spolehlivost a kompetence k samostatnému bydlení, na základě kterých bude probíhat párování vhodného kandidáta s nabídkou bytů,“ uvedla vedoucí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňovaná Magistrátu města Plzně Lenka Walterová a dodala, že prostřednictvím pracovníků RAMP budou zajišťovány prohlídky nemovitostí a připravována administrativní zajištění vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Majitelé bytů na území města Plzně, kteří mají zájem svou nemovitost pronajmout prostřednictvím RAMP, se mohou obracet na realitní makléřku Janu Nejdlovou, mobil: 725 848 211, e-mail: nejdlova@ozsylvan.cz

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *