Zájemci o studium na krumlovské Anežce musí odevzdat přihlášku do konce listopadu

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově vypsala termín konání talentových zkoušek pro rok 2018/2019. Uskuteční se 3. a 4. ledna 2018. Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení musí být na školu doručena do 30. listopadu „Na přihlášku je nutné uvést známky z posledních dvou ukončených ročníků ZŠ potvrzené příslušnou základní školou nebo doložit úředně ověřené kopie vysvědčení. Zároveň musí být vyplněno lékařské potvrzení, že je dotyčný schopen studia daného oboru, nebo musí být přiložen formulář s lékařským posudkem,“ upozorňuje ředitel školy Martin Busta.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 jsou následující: a) výsledky talentové přijímací zkoušky, b) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání, c) doložení, že uchazeč byl v posledních dvou letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu.

Přijímací řízení je rozděleno na dvě části. „První tvoří talentová zkouška, která slouží k prokázání specifických vloh a schopností žáků ke studiu uměleckého oboru, podmiňujících vykonávání umělecké činnosti na kvalitativně vysoké úrovni,“ říká Martin Busta. Úkoly pro talentovou zkoušku naleznou zájemci na webových stránkách školy.

V druhé části přijímacího řízení hraje roli průměrný prospěch uchazečů za II. pololetí 8. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku jiného druhu školy. Body lze získat také za písemné doložení, že uchazeč byl v posledních dvou letech žákem výtvarného oboru ZUŠ nebo akreditovaného výtvarného kurzu.

„Využijte možnosti studovat jinak, buďte tvořiví,“ vzkazuje potenciálním zájemcům Martin Busta. „Těšíme se na všechny talenty, kteří se chtějí rozvíjet, pracovat na sobě a něco dokázat.“

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *