Začíná rekonstrukce Červenohrádecké ulice. Potrvá dva roky

Začíná dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024.

„Máme velkou radost, že se podaří odstartovat dlouho očekávanou rekonstrukci Červenohrádecké ulice. Stavba je pro naše občany klíčová zejména z pohledu bezpečnosti. Červený Hrádek s Újezdem kromě vozovky konečně propojí i chodníky, které budou moci využít jak pěší, tak cyklisti,“ řekla místostarostka Městského obvodu Plzeň 4 Lenka Kočová.

Stavba zahrne kompletní rekonstrukci komunikace v celkové délce 1450 metrů na předepsaných 6,5 metru šířky silnice. Vznikne smíšená stezka pro chodce a cyklisty, nové veřejné osvětlení. Vybuduje se nová dešťová kanalizace a přeloží se inženýrské sítě. Město zároveň vybuduje nové zastávky městské hromadné dopravy. „Rekonstrukcí zmizí také nebezpečné místo v zaústění silnice K Fořtovně do ulice Červenohrádecká, kde vybudujeme novou okružní křižovatku,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí magistrátního odboru investic.

Zhotovitelem investiční akce je Společnost Červenohrádecká ulice Plzeň. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začnou vytýčením sítí a přípravnými pracemi. V této fázi dojde k uzavírce od 11. července do 7. srpna, kdy se budou stavět výhybny pro městskou hromadnou dopravu v ulici K Fořtovně, v úseku za sjezdem ze silnice I/26, před křižovatkou K Fořtovně x Pod Hospodou. Zároveň v přípravné fázi dojde k úplné uzavírce Hrádecké ulice v oblasti Kyšická – Staroveská ulice. Uzavírka bude od 8. srpna do 4. září 2022.

Z důvodu komfortu přístupu rezidentů do jednotlivých částí Újezdu a Červeného Hrádku je stavba rozdělena do pěti fází:

1. a 2. fáze:
Jedná se úplnou uzavírku Hrádecké ulice, se začátkem před křižovatkou s ulicí Za kaštany a ulice Červenohrádecké od Hrádecké před křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách (křižovatka blíže k návsi), v termínu od září 2022 (po skončení přípravné fáze) až do konce června 2023.

3. a 4. fáze
V termínu od července 2023 do května 2024 bude uzavřen úsek Červenohrádecké ulice, od křižovatky Hrádecká x Kyšická až před křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách (křižovatka blíže k návsi), následně pak mezi křižovatkou Červenohrádecká x Na lukách a křižovatkou Červenohrádecká x K Fořtovně (bez této křižovatky). Další etapou bude uzavřen prostor křižovatky Červenohrádecká x K Fořtovně, ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně.

5. fáze
V této fázi, od června 2024 do konce srpna 2024, budou úplně uzavřeny ulice Pod Hospodou a část ulice K Fořtovně, v úseku Červenohrádecká – křižovatka K Fořtovně x Pod Hospodou.

Celkové náklady jsou 94,213 milionu korun bez DPH, z toho město Plzeň zaplatí 28,939 milionu korun a Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje 65,274 milionu korun.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *