Přirozeně a otevřeně o HIV. Zdrojem infekce může být i tetování či piercing

Nemoc HIV je stále velkým strašákem. Proto Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň zasvětila podzim prevenci infekce. V rámci přednášek seznamují zástupci kliniky studenty plzeňských středních škol s riziky tohoto onemocnění a v listopadu se klinika zapojí také do Evropského týdne testování na HIV a žloutenky.

Za studenty jezdí do škol zkušené sestry z HIV centra. Kromě samotné definice onemocnění, vývoje a příznaků informují během přednášek také o způsobu přenosu infekce, důležitosti prevence a zdravém sexuálním životě. “Studentům ale i radí, aby v případě pořízení tetování či piercingu vždy vyhledávali jen ověřená studia, nebo jak postupovat, když při pohlavním styku selže bariérová ochrana,” uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Přednášky jsou doplněny i interaktivními úkoly a diskuzí.

„Se žáky mluvíme naprosto přirozeně a otevřeně. Většina z nich má povědomí o tom, jak může k přenosu infekce dojít, ale potřebují také vědět, že pokud už k něčemu takovému dojde, mají možnost přijít k nám do HIV centra nebo na příjmovou ambulanci kliniky, a na základě zhodnocení rizika možného přenosu infekce virem HIV můžeme nasadit třicetidenní profylaktickou medikaci,“ vysvětluje vedoucí sestra HIV centra Dana Polívková. V tomto případě je ale důležité přijít maximálně do 72 hodin po rizikovém kontaktu, kdy je možné infekci HIV zabránit. Pokud by k nákaze došlo, je velká šance, že díky antiretrovirové léčbě může nemocný prožít dlouhý a plnohodnotný život. I toto téma se během besed důsledně probírá.

Ze škol, kde se preventivní přednášky konaly, již přišlo několik pozitivních hodnocení. „Studenti i kolegové přednášky zhodnotili celkově jako výborné – byly přehledné, jasné a přínosné. Prezentace jim pomohla v orientaci, ocenili ji také ukrajinští žáci, kteří ještě zcela neovládají češtinu. Přístup lektorek byl vždy velmi profesionální a milý, účastníci vyzdvihli jejich odbornost a praktické zaměření přednášky s besedou,“ shrnula hodnocení na základě dotazníkového šetření Hana Kubálková, vedoucí komise společenských věd a školní metodička prevence ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu Plzeň. Co se týče zlepšení do budoucna, někteří studenti navrhovali podávat dotazy skrz mobilní aplikaci nebo psané na lístečkách, protože ne každý chce s dotazem vystoupit před celou třídou. Část starších žáků by uvítala i prodloužení přednášky.

„S preventivním programem na středních školách jsme začali v roce 2019, následně nás ale zastavila pandemie, takže je pořádáme druhým rokem. Jsou součástí listopadové osvětové činnosti, jež vyvrcholí 1. prosince Světovým dnem boje proti AIDS. Kromě seminářů pro studenty se letos poprvé zapojíme do Evropského týdne testování a ve dnech 23. a 24. listopadu pořádáme již 9. Český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí,“ doplnil přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny docent Dalibor Sedláček.

Evropský týden testování na HIV a žloutenky je celoevropská aktivita snažící se upozorňovat na problematiku HIV bez stigmatizace. Podporuje ji Státní zdravotní ústav, v letošním roce se koná od 20. do 27. listopadu a Fakultní nemocnice Plzeň se zapojí poprvé. Zájemci mají možnost využít anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidu B nebo C, vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cílovými skupinami jsou kromě široké veřejnosti i mužské homosexuální páry, injekční uživatelé drog nebo sexuální pracovnice. Evropský týden testování bude probíhat v gesci HIV centra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny (pavilon č. 2, FN Bory).

„Preventivním aktivitám věnujeme dlouhodobě velkou péči a důraz. Pro širokou veřejnost pořádáme vzdělávací semináře s předními odborníky zaměřené na konkrétní onemocnění, v rámci Movemberu se zaměřujeme na prevenci rakoviny prostaty, zapojili jsme se do osvěty na podporu prevence karcinomu tlustého střeva, rakoviny prsu a dalších. Každý jeden záchyt je pro nás znamením, že tyto akce mají smysl. A věřím, že i přednášky na školách jsou přínosem a pomohou studentům v případě, že se dostanou do rizikové situace. Upřímně bych jim ale samozřejmě přál, aby se jim tato nepříjemnost zcela vyhnula. A jak na to, už díky této aktivitě infekční kliniky vědí,“ uzavřel ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

V minulém roce přijala Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny k léčbě 87 nových pacientů s HIV, v letošním roce, k datu 2.11.2023, jich bylo celkem 40. Věkový průměr nemocných se drží dlouhodobě mezi 45 a 50 lety.

Zdroj: FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *