Začíná rekonstrukce ambulance chirurgické kliniky na Lochotíně. Pacienti budou provizorně ošetřováni v prostorách Centrálníjo příjmu ve vchodu C

V pátek 12. února začne rozsáhlá rekonstrukce ambulantního traktu chirurgické kliniky FN Plzeň-Lochotín (vchod B). Současné prostory jsou už totiž pro zvyšující se počet ambulantních pacientů nedostačující. V roce 2015 zdejší personál  provedl 41 318 ambulantních ošetření, což je o 1173 zákroků více než v roce 2014. Předpokládaná doba rekonstrukce jsou 4 měsíce. Po tuto dobu budou pacienti ošetřeni v provizorním ambulantním prostoru v místě Centrálního příjmu, vchod C.

Přínosy úprav chirurgických ambulancí komentuje přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc: „I když budeme mít následující měsíce stísněné prostory, jsem velmi rád, že již dlouho plánovaná stavební investice započne. Tato rozsáhlá rekonstrukce změní dispozice celého traktu ve vchodu B. Díky úpravám budou ambulovat dva lékaři současně a tím dojde k výraznému zkrácení čekací doby před ošetřením. Zároveň v rámci nového ambulantního traktu bude k dispozici pokoj, na kterém budou 2monitorovaná lůžka pro akutní ošetření (např.při podání infuzních  přípravků) nemocných bez nutnosti jejich hospitalizace.“

Součástí této přestavby je vybudování sociálního zařízení pro personál i veřejnost, včetně bezbariérového přístupu a vybavení pro invalidní spoluobčany. Celému prostoru bude dominovat recepce, ve které  odborný personál  nasměruje pacienty do konkrétní ambulance, včetně  některých specializovaných poraden .

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Chystaná rekonstrukce přinese komfortní prostředí pro naše pacienty, mnohem lepší pracovní podmínky pro zdejší personál a při vybavování jsme nezapomněli ani na nejmenší pacienty  a jejich rodiče. Předpokládaná doba stavebních úprav  jsou 4 měsíce v celkové výši 20,7 mil.korun .“

Po dobu rekonstrukce budou pacienti ošetřeni v provizorním ambulantním prostoru v místě Centrálního příjmu, vchod C, provoz bude stále zachovaný v rozsahu 24 hodin denně. Vedení FN Plzeň žádá pacienty a návštěvníky chirurgické ambulance v lochotínském areálu,  aby po dobu rekonstrukce dodržovali organizační pokyny a předem děkuje za trpělivost se sníženým komfortem během rekonstrukce.

Chirurgická klinika se do nemocnice na Lochotíně stěhovala koncem roku 1999. V současnosti je členěna do 6 stanic a  dvou Jednotek intenzivní péče. 39 lékařů a 106 sester ošetřilo během loňského roku 6 444 hospitalizovaných pacientů (oproti roku 2014 tento počet vzrostl o 210 hospitalizací) a odborníci provedli více jak 4800 operačních zákroků.

Gabriela Levorová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *